Melkveehouders kunnen veel winnen met hygiëne

Publicatiedatum: 04 juni 2019

Veel melkveehouders zijn zich onbewust van het effect van infectiedruk op gedwongen afvoer van koeien, stelt projectleider Paul Blokker van DLV Advies. Het project 'Voorkomen is beter dan genezen' wil bij hen bewustwording creëren.

Is voorkomen beter dan genezen?

'"Ja, ik heb eerder als bedrijfsleider op een melkveebedrijf in Zeeland hygiënemaatregelen structureel doorgevoerd en dat gaf snel resultaat. Denk aan fors minder kalversterfte en verbeterde uier- en klauwgezondheid."

Zijn er verbetermogelijkheden?

"Ik verwacht dat ook op andere melkveebedrijven verbeteringen mogelijk zijn. Vaak is het bewustzijn rond hygiëne beperkt. Ondernemers hebben van maatregelen gehoord, maar toch versloft dit. Het bewustzijn in de melkveehouderij is heel anders dan in bijvoorbeeld de intensieve of humane sector."

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

"In de varkenshouderij lopen ondernemers niet met dezelfde kleding en hetzelfde schoeisel van de vleesvarkens naar de biggen. Melkveehouders gaan wel met dezelfde laarzen van de koeien naar de kalveren, met het risico op de verspreiding van paratbc en de mycoplasmabacteriën."

Wat is de insteek van dit project?

'We houden de deelnemers aan het project een spiegel voor wat betreft bedrijfsvoering en visie. Waarom en hoe voert een ondernemer op zijn melkveebedrijf bepaalde werkzaamheden uit? Ook willen we doorvragen om de achterliggende oorzaak van problemen boven water te krijgen. Je kunt bijvoorbeeld droge koeien met antistoffen enten tegen crypto. Maar hierbij doe je aan alleen symptoombestrijding, wanneer de iglo voor het pasgeboren kalf niet schoon en ontsmet is. De iglo reinigen en ontsmetten is de infectiedruk verlagen en dus de daadwerkelijke oorzaak van het probleem aanpakken."

Hoe gaat dit in zijn werk?

"Binnenkort starten er in de provincies Utrecht en Limburg kick-offbijeenkomsten. Hiervoor zoeken we ondernemers die openstaan voor deze aanpak. Bij de kick-off ligt de focus op hygiëne en veelvoorkomende redenen voor gedwongen afvoer van melkkoeien. In het vervolgtraject is er in studiegroepen aandacht voor de bedrijfssituatie van iedere deelnemer aan het project. Die situatie komt in beeld door een nulmeting op basis van onder meer water- en melkmonsters en bedrijfsgegevens. Samen met deskundige begeleiding en persoonlijke coaching worden oorzaken blootgelegd en gepaste oplossingen bedacht."

Meld u aan voor de kick-offbijeenkomst

Op verschillende data in juni organiseert DLV Advies in de provincies Utrecht en Limburg kick-offbijeenkomsten voor melkveehouders. Tot twee weken na de bijeenkomst hebben geïnteresseerden de tijd om te beslissen of ze willen deelnemen aan het project. Deelname aan de kick-offbijeenkomst is gratis.

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 13.15 uur tot ca. 16.00 uur. Inloop is vanaf 13.00 uur.
* verplichte velden

Het project 'Voorkomen is beter dan genezen'

Voor het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is DLV Advies op zoek naar melkveehouders uit de provincies Limburg en Utrecht die ervoor openstaan om hun bedrijfsvoering en uitgangspunten anders te bekijken, en die samen willen onderzoeken of good practices uit andere sectoren toepasbaar zijn binnen de melkveehouderij.
DLV Advies onderhoudt in het kader van de kennisoverdracht binnen het project nauwe contacten met inhoudelijke deskundigen van MS Schippers en de Gezondheidsdienst Dieren. De focus ligt op een duurzame melkveestapel en het beheer van de productierisico’s, waarbij het verlagen van de infectiedruk door een hygiënische werkwijze centraal staat. De deelnemers ontvangen deskundige begeleiding, gaan kansen zien binnen het eigen bedrijf en kunnen direct aan de slag met de praktische en proactieve maatregelen uit het project.

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Nieuwe Oogst.

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden