Mestverwerking op eigen bedrijf rendabel

Publicatiedatum: 25 februari 2016

Dat mestverwerking op het eigen bedrijf rendabel is blijkt uit enkele investeringsplannen in mestverwerkingstechnieken van melkveehouders. Door de hoge afzetkosten voor drijfmest neemt de belangstelling voor mestverwerking op het bedrijf toe. Dit heeft in een aantal gevallen ook tot concrete investeringen in mestverwerkingsinstallaties op het bedrijf geleid. 

Verwerken koeienmest heeft toekomst

Harm Wientjes, projectaccountmanager DLV Advies, ziet vooral bij de melkveehouderij dat verwerken op het bedrijf toekomst heeft. “Door het grondgebonden karakter van melkveebedrijven is het beter mogelijk om producten uit mest te maken die op het eigen bedrijf hergebruikt kunnen worden. De koeienmest kan lokaal worden verwerkt en optimaal worden ingezet in de regio. Dat betekent ook dat schaalgrootte van mestverwerking minder belangrijk is, maar dat juist maatwerk per bedrijf doorslaggevend is.”

Verwerken varkensmest nog (te) duur

“Het verwerken van varkensmest op het bedrijf is vrijwel altijd duurder dan regionaal georganiseerde mestverwerkingsinitiatieven”, legt Wientjes uit. “De varkensmest moet op transport en grootschalig verwerkt worden tot hoogwaardige producten voor bemesting in de landbouw. Liever zelfs voor producten buiten de landbouw om zodoende hogere toegevoegde waarde te realiseren.” 

In het algemeen bepalen de omstandigheden op het bedrijf en in de regio de beste oplossing. Het kopiëren van oplossingen die voor een ander bedrijf of andere regio gelden leiden niet direct tot optimalisatie bij het eigen bedrijf. “Factoren zoals arbeid en de  bemestingswaarde van de meststromen zijn vaak de laatste zaken die besproken worden. Tegelijk zijn dit ook de eerste factoren die veroorzaken dat verwerking kan mislukken.”

Hoewel de interesse voor mestverwerking van alle tijden is denkt Wientjes dat het in deze tijd een grotere kans van slagen heeft. “De huidige hoge kosten voor mestafzet en de extra vergoeding voor de verwerkingsplicht geeft net voldoende ruimte om marge te kunnen maken op mestverwerking.” 

 (Klik voor vergrotig)

In bovenstaande figuur een berekening en mineralenstromen van mestverwerking op een melkveebedrijf waarbij op strooisel bij het vee en kunstmest bespaard wordt. De effectieve kosten per m3 drijfmest afzet in dit voorbeeld zijn € 7,5.

Specialisten mestverwerking kunnen de meest rendabele optie voor u berekenen. Neem voor meer informatie contact op met Harm Wientjes via h.wientjes@dlvadvies.nl of via 06 20 39 82 71
 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden