Met stijgende energieprijzen duurzame zonne-energie nog interessanter

Publicatiedatum: 11 maart 2022

Er lijkt maar geen einde aan te komen; de stijgende gas- en energieprijzen. Eerst de snel herstellende economie na de coronacrisis, daarna de verschillende internationale belangen met de doorvoer van gas en nu nog meer onzekerheden rondom de productie en levering van gas door alle recente gebeurtenissen in Oekraïne. Onze economie groeit maar onze koopkracht wordt door de stijgende energieprijzen niet groter.

Met de huidige energieprijzen wordt het dan ook steeds interessanter om in zonnepanelen te investeren. Dit vraagt een gedegen voorbereiding. “Denk aan mogelijke subsidievormen, aantal en type panelen, de omvormer, de dakconstructie en alle kwaliteits- en veiligheidseisen waaraan moet worden voldaan", aldus Anneke van Uden, projectleider energie bij DLV Advies. Allemaal zaken waar (agrarische) ondernemers zich in zullen moeten verdiepen, voordat ze tot aanschaf overgaan.

Belangrijke vragen en afwegingen

Wat past het beste bij mijn bedrijf? Hoeveel panelen geven mij het beste rendement en voor welke subsidie kan ik in aanmerking komen? Welke eisen en regels zijn er? Hoe zit het verzekeringstechnisch? En met welke energiemaatschappij ga ik in zee? Voordat de zonnepanelen op het dak liggen, moeten er meerdere belangrijke afwegingen worden gemaakt en zullen ondernemers met diverse partijen moeten schakelen.

Eenmalige investering waar een hoop bij komt kijken

De meeste ondernemers schaffen slechts een keer in hun leven zonnepanelen aan. Erg belangrijk dus om daarbij goed advies in te winnen. “Elk project is feitelijk maatwerk en het betreft meestal een eenmalige investering waar een hoop bij komt kijken”, zegt Erik de Jonge, net als Anneke ook projectleider energie bij DLV Advies. “Er zijn talloze leveranciers in de markt, en je wilt een systeem aanschaffen dat voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen, én daar bovendien niet de hoofdprijs voor betalen.”

Onafhankelijk rekenmodel

De eerste vraag is natuurlijk welk systeem het beste past bij het bedrijf. Dat kan inzichtelijk gemaakt worden met behulp van een onafhankelijk rekenmodel, waarmee berekend wordt welk aantal zonnepanelen het beste rendement oplevert voor de specifieke bedrijfssituatie. Aspecten als dakoppervlakte, type zonnepanelen, zwaarte van de aansluiting, dakconstructie, financiering, eigen stroomverbruik en stroomprijs worden daarbij meegenomen.

Dakinspectie en eventuele aanpassingen

Bij een installatie op een bestaand dak eist de verzekering vooraf een inspectie van de dakconstructie. “Wanneer er extra eisen worden gesteld aan het dak, dan is er een opname en een berekening van de constructie nodig,” aldus Anneke. ”Indien nodig moet er  geschakeld worden met de netbeheerder over het (aanpassen van) de aansluiting en het vastleggen van de teruglevercapaciteit. Soms moet de aansluiting dusdanig verzwaard  worden dat er een eigen trafostation moet komen. In al dit soort zaken is het goed om deskundig begeleid te worden”.

Vragenlijst voor offertes

Er zijn inmiddels honderden aanbieders van zonnepanelen op de markt, met ieder haar eigen merk en type panelen en omvormers, met bijbehorende garanties. Hoe maak je daarin de juiste keuze? Daarvoor wordt gewerkt met één gestandaardiseerde vragenlijst, gekoppeld aan het Programma van Eisen. In overleg met de ondernemer worden drie mogelijk geschikte partijen benaderd voor het maken van een offerte. “Zo kunnen we als DLV Advies de offertes eerlijk vergelijken en de boer een mooi stukje ontzorgen”, zegt Erik. “Zodra de offertes binnen zijn, worden ze naast elkaar gelegd en met de ondernemer doorgesproken. Waar nodig kunnen er dan nog extra gegevens opgevraagd worden of aanvullende vragen worden gesteld aan de leveranciers.”

Definitieve aanbesteding

Als alle gegevens compleet zijn, kan er een gesprek worden gepland met een of meerdere aanbieders. “De offerte technisch doorspreken en puntjes op de i zetten”, vult Anneke aan. “De ervaring leert dat deze gesprekken als zeer waardevol worden beschouwd. Zo kan de ondernemer een goed onderbouwde keuze maken voor de definitieve leverancier; en voor een marktconforme prijs.” Als de leverancier is gekozen, wordt er een opdrachtbevestiging gemaakt waarin garanties en afspraken worden vastgelegd. Samen met de ondernemer wordt deze gecontroleerd vóór ondertekening. Daarna is alles klaar om de planning te maken voor de realisatie van het zonnepanelensysteem. 

Service op maat

“In dit hele traject kunnen wij boeren ontzorgen door het uitvoeren van de volledige projectbegeleiding van begin tot eind”, geeft Anneke aan. “Wij hebben zelfs eigen bouwprojectleiders en constructeurs in dienst voor eventueel benodigde dak aanpassingen.”

De service kan naar wens nog verder worden uitgebreid met het in gang zetten van het subsidietraject, de vaststelling en de controle op de subsidie-uitbetaling. Ook kan er meegedacht en geadviseerd worden over een zo goed mogelijk passend energiecontract. “Het is ook mogelijk dat we de opbrengst van de panelen monitoren en vergelijken of die overeenkomt met wat vooraf is ingecalculeerd”, geeft Erik ter afsluiting aan. “Net zoals de investering van zonnepanelen maatwerk vergt per bedrijf, zo is ook het pakket aan advies en begeleiding naar wens samen te stellen.”

Meer weten?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u advies over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Anneke van Uden of Erik de Jonge. Zij helpen graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.
 

Energiebedrijven zetten in op zelfverbruik: zinvol of onrealistisch

Waar je voorheen simpelweg je opgewekte elektriciteit kon terugleveren aan het netwerk en deze administratief kon verrekenen met de elektriciteit die je...

Lees verder

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden