Mineralenconcentraat op maat

Publicatiedatum: 24 augustus 2018

Verminderen van emissies naar bodem, lucht en water en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in Noord-Nederland versterken. Dat is het doel van het project ‘mineralenconcentraat op maat’ waarmee DLV Advies de komende jaren in de drie noordelijke provincies aan de slag gaat. 

De kern van het project draait om integratie en doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderij- en akkerbouwsector in Friesland, Groningen en Drenthe. Waardevolle grondstoffen worden aan de mest onttrokken voor de productie van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralenconcentraat op maat). 

Samenwerking veehouders en akkerbouwers

Het proces draait nu op testniveau op enkele praktijkbedrijven in Nederland. De resultaten zijn zeer bemoedigend en nodigen uit om het productieproces op boerenerven te lanceren en naar praktijkomvang op te schalen. Het project zet hierop in. In elk van de drie noordelijke provincies is een agrarische projectpartner die als ‘pionier’ met een kraker of meststripper de mest gaat bewerken. Daarnaast wordt de samenwerking gezocht met een groep van 25 tot 60 overige veehouders en akkerbouwers per provincie, die rondom de pionier mest laten verwerken dan wel concentraten zullen ontvangen. 

De komende jaren wordt onderzoek gedaan naar welke zuren in welke concentratie gebruikt kunnen worden om met de mestkraker/meststripper een betere kunstmest te produceren. Er wordt een levenscyclusanalyse gemaakt van mestfracties om te beoordelen hoe duurzaam en economisch interessant het product is.

Het beoogde eindresultaat van dit project is het ontwikkelen van een marktconcept waarmee de veehouders, op hun eigen erf, van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde kunstmest kunnen produceren dat voor de veehouders en naburige akkerbouwers eenvoudig toepasbaar is in de bemesting van meerdere gewassoorten.

Het project loopt tot 2021.

Het project Mineralenconcentraat op maat is mogelijk door steun van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Projectenteam

Sytze Waltje is onderdeel van het projectenteam van DLV Advies. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

meer over projectenteam

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden