Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Publicatiedatum: 12 juni 2024

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat bewust boeren’ biedt kansen om klimaatbewust te ondernemen. Een van de meest besproken onderwerpen onder de deelnemers is monomestvergisting met opwaardering van biogas naar groen gas. Zit hier financieel muziek in of is het voor veel boeren nog een brug te ver?

Rick Kanters, projectleider duurzame energie bij DLV Advies, vertelt: "Monomestvergisting met opwaardering naar groen gas kan een significant financieel rendement opleveren. Onze quickscan helpt boeren inzicht te krijgen in de haalbaarheid en potentiële winstgevendheid van deze techniek op hun bedrijf."

Quickscan: is mestvergisten mogelijk?

“Een aantal deelnemers van het project ‘Klimaat bewust boeren’ hebben van ons een basisplan ontvangen. In zo’n basisplan toetsen we ook de haalbaarheid van een monomestvergister door middel van onze quickscan”, vervolgt Rick. “Het geeft een helder beeld van de mogelijkheden en het rendement. Hierbij kijken we naar alle belangrijke facetten die bij de realisatie van een monomestvergistingsinstallatie komen kijken.
We beginnen met een inventarisatie van de bedrijfssituatie. We bekijken hoeveel mest op het bedrijf wordt geproduceerd, wat het beschikbare mestvolume en de mestkwaliteit is, hoeveel biogas dat kan opleveren en hoe hoog de benodigde investering is. Hierbij moet je denken aan de vergister, het leidingwerk, de na-opslag en eventuele stalaanpassingen.”

Van biogas naar groen gas

Monomestvergisting met groen gas is vooral rendabel voor grotere bedrijven of bij clustering met nabijgelegen bedrijven. Rick: “Daarom onderzoeken we of veehouders met een kleiner bedrijf kunnen samenwerken met andere veehouders in de buurt. Clustering kan de efficiëntie en het rendement aanzienlijk verhogen. Dit is een optie die we altijd meenemen in onze quickscan.”

Advies en rendementsberekening

Na de bedrijfsinventarisatie ontvangt de veehouder een uitgebreid adviesrapport met een rendementsberekening die specifiek is afgestemd op zijn bedrijfssituatie. Rick legt uit: "We berekenen de potentiële terugverdientijd en het rendement op de investering, waarbij we ook alle mogelijke subsidies meenemen. Zo krijg je een helder beeld van de financiële haalbaarheid. Vaak zien we dan inderdaad dat clustering potentie biedt."

Hoe komt zo’n cluster tot stand?

“Het begint met een initiatiefnemer in een gebied, bijvoorbeeld een melkveehouder die plannen in die richting ontwikkelt. In navolging daarop organiseert DLV Advies een voorlichtingsbijeenkomst voor melkveehouders in de buurt,” vertelt Rick. “Tijdens deze bijeenkomst leggen we uit hoe het proces werkt en tonen we het verdienmodel.” Vervolgens brengen onze adviseurs een bezoek aan alle geïnteresseerde ondernemers. Hierbij wordt vastgesteld welke stalaanpassingen en investeringen eventueel nodig zijn voor de installatie van een mestvergister.

Centraal opwaardeerstation

“Elke veehouder in een cluster vergist zijn eigen mest. Het biogas wordt via een leiding langs de verschillende deelnemers geleid naar een centraal opwaardeerstation. Dit station wordt meestal geplaatst op het erf van de veehouder die het dichtst bij een geschikte gasleiding zit,” verduidelijkt de adviseur.

SDE-subsidie

Hoewel de SDE-subsidie voor 12 jaar wordt verstrekt, streven wij naar een terugverdientijd van 6 jaar of korter voor een positieve businesscase. “Je weet immers nooit hoe het overheidsbeleid op langere termijn verandert.” Wanneer wij bij elke potentiële deelnemer de mogelijkheden voor deelname aan een cluster hebben geëvalueerd, wordt de balans opgemaakt. Wie wil er daadwerkelijk verder? “Dan krijgen we ook de kosten voor de clustervorming in beeld. Als deze gunstig zijn, en we kunnen het opgewaardeerde gas op het aardgasnet kwijt, dan staan de seinen op groen en kunnen we de vergunningaanvragen in gang zetten.” Het voordeel van samenwerking in een cluster is niet alleen dat je de kosten deelt, maar ook dat de financiële en technische administratie van de biogasleverantie kan worden ondergebracht bij een externe partij. “Want ook zakelijk komt er nog het een en ander bij kijken. Wij begrijpen best dat het voor veel veehouders nog een stap te ver is, maar als het lukt, is het echt gaaf”, aldus Rick.

Verkennen van klimaatbewust ondernemen

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van monomestvergisting met groen gas? Of wilt u weten of het project Klimaat Bewust Boeren kansen voor u biedt? Neem contact op met een van onze adviseurs of klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Mede mogelijk gemaakt door

Het project is mede mogelijk door steun van de provincie Noord-Brabant, ZLTO en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

 

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden