Natuurherstelwet, hou de rug recht in Brussel

Publicatiedatum: 17 mei 2023

“De komst van yoghurtfabriek Fage in Drenthe wordt op grond van de Kaderrichtlijn Water aangevochten door milieugroep MOB. Laat dat even tot je doordringen”, start Harm Wientjes projectaccountmanager bij DLV Advies, zijn column in Boerderij.nl

“Een nieuw project mag geen potentieel negatief effect hebben op Natura 2000”, staat kortweg in de habitatrichtlijnen vanuit Brussel. Belangrijk standpunt hierbij is dat er ‘geen wetenschappelijke twijfel’ mag bestaan of een nadelig effect op de natuur te verwachten is. Is die er wel dan moet het project beschermings- of compensatiemaatregelen nemen die ‘zonder enige wetenschappelijke twijfel’ het nadelige effect voorkomen. 

Stikstof en de KDW zelf gekozen

Dit gaat dus niet enkel en alleen over stikstof. Stikstof en de KDW is iets waar Nederland zelf voor gekozen heeft en nu door Brussel aan gehouden wordt. Kijk je naar de wet zoals die in Brussel is vastgelegd dan zou je ook kunnen uitleggen dat ieder nieuw project dat een nadelig effect heeft op natuur, in welke vorm dan ook, geen doorgang kan vinden, tenzij er onbetwistbaar maatregelen worden genomen die het effect volledig wegnemen. 

Land ligt stil

Het is dat alléén MOB projecten op de habitatrichtlijn weet te blokkeren, maar als er meer partijen komen die omwille van hun eigen doelen dezelfde tactiek hanteren ligt ons land echt volledig stil. Er valt altijd wel iets te bedenken waarom een nadelig effect op de natuur te verwachten is van een nieuw project. En over ‘wetenschappelijke twijfel’ gesproken: ik belandde in een gesprek met een oud-studiegenoot die wetenschapsfilosoof is. Zijn definitie van wetenschap was dat er aan ieder feit of wetenschappelijk artikel getwijfeld moet worden omdat dat juist de wetenschap is, openlijke discussie over de onderzoeken en inzichten. Er is dus altijd wetenschappelijke twijfel en die moet er ook zijn. Het blijkt dan ook niet zo moeilijk om wetenschappelijk twijfel te creëren. 

Natuurherstelwet

In Brussel wordt nu druk gesproken over de natuurherstelwet. Frans Timmermans en Diederik Samson willen met het voorstel tot natuurherstel alle Europese bedreigde ecosystemen herstellen. Die natuur kan zowel bos, landbouwgrond, zout- en zoetwater- of stedelijke ecosystemen zijn. In 2030 moet 20% hersteld zijn en in 2050 100%. Groot verschil is nu dat ‘als er wetenschappelijk een positief effect te verwachten’ is, de overheid deze maatregel uit moet voeren zolang het proportioneel is. Een van de eerste maatregelen is dat 10% van de steden met bomen bedekt moet zijn, 10% van het landbouwareaal ingezet wordt voor natuurherstel en 35% van het veenland weer onder water komt te staan. Dat komt dan in het 8e actieprogramma zeker? Maar dat wordt daarnaast ook 80 rijden op de snelweg, minimaal 5 personen per huis en een vliegbudget per persoon zou ik zeggen. Gelukkig zien onze Nederlandse politici in dat we dit er even niet bij kunnen hebben, hopelijk houden ze de rug recht in Brussel. 


Deze column is overgenomen van Boerderij.nl.

Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond

Het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat’ is met succes afgerond. Het project heeft een jaar lang stalklimaat...

Lees verder

Wie heeft het Sterkste Erf? Genomineerden voor de verkiezing 2024 zijn bekend

De genomineerden voor de Sterkste Erf Verkiezing 2024 zijn bekendgemaakt. Deze verkiezing richt zich op boeren en boerinnen die niet alleen uitblinken...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden