Nieuwe melkstal, maar waar?

Publicatiedatum: 26 oktober 2015

Binnen de keuze voor een nieuwe (melk)stal zijn er twee opties. Ofwel bijbouwen aan de bestaande gebouwen ofwel het bouwen van een nieuwe stal. De voor en nadelen op een rij.

Nieuwbouw voor de toekomst

Ondernemers die het plan hebben om in de toekomst een grote uitbreiding te doen, maar op daar nu nog niet voor kiezen biedt het bouwen van een melkgebouw los van de bestaande gebouwen kansen. 

Mark de Jong, projectleider bouw bij DLV Advies: ‘Als je de melkstal naast de bestaande stallen plaatst, is het belangrijk een slimme plek te kiezen, zo dat achter de melkstal later weer uit te breiden is. De oude melkstal is dan te benutten voor separatieruimte of voor extra boxen. Zo is een flinke efficiëntieslag te maken.’

Bij de nieuwbouw moet alles er op gericht zijn om later dit gebouw uit te kunnen breiden. Dat betekent dat de staalconstructie geschikt moet zijn voor uitbreiding. De Jong: ‘Voor het laatste spant moet geen eindspant gekozen worden maar een volwaardig spant. Ook moeten de kelders en het mixplan zo gemaakt worden dat dit uit te breiden is. Het mixpunt moet op de goede plek geplaatst worden, dus bij een zijgevel en niet bij de achtergevel.’

Gefaseerd groeien met aanbouw

Als de bestaande stal technisch gezien nog goed is en de boxen nog in goede stat zijn wordt vaak gekozen voor het bouwen van een nieuwe (melk)stal aan de bestaande stallen. Deze ondernemers willen gefaseerd groeien en niet in één keer verdubbelen. 

De Jong: ‘Het voordeel van aanbouw is dat de boxen die in het bestaande gebouw aan de buitenkant zitten, langer gemaakt kunnen worden. Deze boxen zijn nu vaak relatief kort en door er een dubbele rij boxen van te maken kunnen ze makkelijk aan de moderne maatvoering worden aangepast.’ Het voordeel van aanbouw is tevens dat alles dicht bij elkaar zit, wat het qua arbeid en looplijnen efficiënt maakt. 

Het aanbouwen van een nieuw deel aan een bestaande stal heeft technisch wel meer voeten in aarde dan een nieuwbouw. Zo vergt het slim ontwerpen van de nieuwe constructie aandacht. De Jong geeft een voorbeeld: ‘Wanneer een nieuw dak niet op de bestaande constructie kan rusten, moet de bestaande fundering aangepast worden. Dit is vaak behoorlijk duur. Dan is het de overweging waard toch te kiezen voor nieuwbouw.’

De ventilatie in de stal is ook een aandachtspunt. De Jong: ‘We zorgen voor een hoge insteek. Waar de daken van beide gebouwen bij elkaar komen gaan we uit van een minimale hoogte van 4 meter. Dan hou je voldoende ventilatie in de bestaande stal.’  

Voor meer informatie over de afweging tussen nieuwbouw of aanbouw, neem contact op met projectleider bouw Mark de Jong of een van de andere specialisten
 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden