Demonstraties Brabant Bewust bij ADS

Publicatiedatum: 30-08-2017

De Agrarische Dagen Someren (ADS) is een regionaal evenement voor de landbouw waar veel praktische onderwerpen worden gedemonstreerd. Ook Brabant Bewust is aanwezig met objecten in maïs, gras en diverse demonstraties. 

Tijdens de Agrarische Dagen kunnen deelnemers van Brabant BEWUST en overige geïnteresseerden verschillende objecten in gras en maïs bekijken. Er zijn begeleiders van Delphy, DLV Advies en ZLTO aanwezig om uitleg te geven over wat er te zien is en wat er te gebruiken is voor de deelnemers.

In de pagodetent op het terrein is er een ontvangst waar geïnteresseerden een route ontvangen met daarin de locaties van de demonstraties en waarin praktische tips genoemd worden. Op zaterdag 16 september zal vanaf 11.30 uur elk half uur een rondleiding starten. Op zondag 17 september zal vanaf 10.30 uur elk half uur een rondleiding gegeven worden.

Objecten in snijmaïs 

Vanuit Brabant Bewust is er  een demonstratieveld snijmaïs aangelegd met de volgende objecten:

  • Putjesmachine in de snijmaïs: tussen de rijen worden putjes in de grond gebracht waarin overtollig water wordt vastgehouden en om stroming van water te voorkomen. Het effect tussen wel en niet drempelmachinetoepassing is hier te zien.
  • Verdichtingen in de grond en daarop snijmaïs gezaaid en gedeeltelijk opheffen met vastte tand. Hier zie je het effect van verdichtingen op afspoeling en verschil in groei.
  • Op een maïsperceel is een greppel aangelegd om water op te vangen.
  • Op alle objecten wordt vlak voor de demonstraties zwaar beregend om simulatie van grote hoeveelheden neerslag te laten zien.
  • Japanse haver, Betamaxx TR, Gele mosterd en Bladrammenas zijn gezaaid en we bekijken de verschillen in de beworteling.

Demonstraties bekijken in het veld

  • Demonstratie werken met een putjes- en drempelmachine, zodat de bezoeker weet hoe je deze kunt gebruiken en of het praktisch is.  
  • Hevige regenval - wat gebeurt er in het veld: verschil verdichting en putjesmachine.
  • Profielkuil bekijken en daarnaast laten we ook zien wat verdichtingen doen en hoe deze op te heffen door vaste tand cultivator.  
  • Oogstproef maïs: wel en geen verdichting.
  • Profielkuil groenbemesters en verschil doorworteling. 

Objecten op gras

Op gras is na de derde snede een demonstratieveld aangelegd met een KAS-referentie, ammoniumsulfaat uit een mestkraker en een combinatie van deze twee. Het zijn producten uit mestverwerkingstechnieken.

Van ammoniumsulfaat is bekend dat de stikstof direct beschikbaar is en niet snel uitspoelt. De stikstof in het product is aanwezig in ammoniumvorm. Deze vorm van stikstof is niet gevoelig voor uitspoeling en wordt actief opgenomen door de plant. Ammoniumstikstof is aanwezig in de wortelzone van de plant die dit in tegenstelling tot nitraatstikstof geleidelijk op kan nemen. Ammoniumsulfaat bevat naast stikstof een aandeel zwavel. Een juiste zwavelvoorziening geeft een betere stikstofbenutting en een betere vorming van eiwit in de plant.

Het product kan met een landbouwspuit, spaakwielbemester en/of een slangenpomp verspreid worden. Spuiten van het product gebeurt bij voorkeur op niet-zonnige dagen in verband met verbranding.

Bij dit veld zal worden toegelicht hoe dit type producten passen in perceelspecifieke bemesting en bijdragen aan het tegengaan van uit- en afspoelingen van nutriënten.

Agrarische Dagen Someren

De Agrarische dagen Someren vindt plaats op zaterdag 16 september 2017 van 11.00 uur tot 17.00 uur en zondag 17 september 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Het beursterrein bevind zich rond Smulderslaan 40 te Someren-Heide. De laatste kilometers wijzen borden de weg naar de parkeerplaatsen. Er zijn drie parkeerplaatsen, P1, P2 en P3. Ter plekke dient u de aanwijzingen van de parkeerwachten op de volgen.

Het project Brabant BEWUST is bedoeld om de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan. In dit project werken Brabantse agrariërs samen met loonwerkers en adviseurs. Het project wordt uitgevoerd door ZLTO, CLM, Delphy en DLV Advies. Dit project is mede gerealiseerd door bijdragen uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van de provincie Noord-Brabant in het kader van POP3 Brabant. BEWUST staat voor: Bodem- en Watermaatregelen om Uitspoeling Samen Tegen te gaan.

           

 

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september
Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024
Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland
Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies
Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk
Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk
Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond
Slim ontdooien
Koelen met zonkracht