‘Had het maiszaadje wel schik daar?’

Publicatiedatum: 05-04-2023

Met welke soorten vanggewas onder of na de maïsoogst en met welke typen grondbewerking behaal je de beste resultaten? In de pilot ‘Vanggewas onder maïs’ zoeken boeren, loonwerkers en onderzoekers samen naar antwoorden op deze vragen.

De pilot ‘Vanggewas’, binnen het thema Bodem- en Waterkwaliteit van Boer aan het Roer, begon in 2021. Een jaar met een gematigde zomer. Afgelopen jaar waren voorjaar en zomer juist warm en droog, dus met heel andere weersomstandigheden. De huidige studiegroep kwam bij elkaar om de resultaten van seizoen 2021-2022 te bespreken. Het werd een interessante middag vol kennisdeling, discussie en wat open eindjes die nader onderzoek vergen.

Vergelijken

De demo’s vonden plaats bij twee loon- en twee melkveebedrijven, op percelen die onderling werden opgedeeld in kleinere percelen. Zo was het goed mogelijk om de verschillende effecten van diverse gewassen en technieken met elkaar te vergelijken. Die vergelijking riep allerlei interessante vragen op.

Factoren

Zo bleek bij een van de boeren dat spitten een beter resultaat gaf dan ecoploegen. Waardoor ontstond dit verschil? Kwam het door de storende laag op ongeveer 35 cm die intact bleef doordat de ecoploeg op 15 cm ploegt? Of was het opgebrachte organische materiaal – slootvuil, ruige stalmest, drijfmest en groenbemester – teveel voor de bovenste 15 cm van de bodem? Fermenteerde het materiaal dus niet goed, waardoor het maïszaad in een te zure laag viel en minder goed ontwikkelde? In de woorden van deelnemer en gastheer Barry van Geresteijn: “Had het maïszaadje wel schik daar?” Of waren beide, of zelfs meerdere factoren van invloed?

Onderzoeksthema’s

Stef van Bergen, adviseur Mest & Mineralen bij DLV Advies, presenteerde de percelen, bewerkingen en uitkomsten. Daarbij ging hij in op vijf onderzoeksthema’s die allemaal van invloed zijn op de bodem- en waterkwaliteit:

1.      vanggewas voor/tijdens/na maïs;

2.      mechanisch vernietigen van het vanggewas;

3.      grondbewerking;

4.      bemesting;

5.      mengteelten.

Conclusies

Er komen een aantal voorlopige conclusies uit deze pilot, waaronder:

  • Bij de keuze om zo min mogelijk chemie en niet-kerende grondbewerking toe te passen: geen Italiaans raaigras als vanggewas, dat komt steeds weer op.

  • Onderzaai, mits geslaagd, lijkt vooralsnog meer stikstof vast te houden dan nazaai.

  • Onkruiddruk is bij spitmachine en cultivator eerder een probleem dan bij (eco)ploeg.

  • Proefveld met ecoploeg heeft last gehad van een storende laag in de bodem, met als gevolg meer kans op uitspoeling en mindere opname van nutriënten door de plant.

  • Onderzaai van vanggewas geeft van alle proefvelden meer massa in en boven de grond dan nazaai van groenbemester. Dit heeft een positiever effect op de bodemkwaliteit en het organische stofgehalte.

Meer weten?

De wens bestaat om door te gaan met proeven, zodat nog duidelijker wordt hoe boeren optimaal nutriënten kunnen vasthouden in hun bodem en kunnen handelen binnen de kaders die de overheid stelt. Wil je meer weten over deze pilot tot dusver en/ of ben je mogelijk geïnteresseerd om aan te haken? Mail dan naar info@boeraanhetroer.nl of bel naar het Agroloket Regio Foodvalley: (088) 888 6633. Stef van Bergen van DLV Advies heeft binnen dit project de proefvelden gemonitord, wilt u meer informatie over de resultaten van de proefvelden neem dan contact met Stef op.

Dit artikel is overgenomen van: https://boeraanhetroer.nl/evaluatie-pilot-vanggewas-onder-mais/

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september
Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024
Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland
Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies
Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk
Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk
Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond
Slim ontdooien
Koelen met zonkracht