Ingangsdatum vanggewas op tijd doorgeven

Publicatiedatum: 17-08-2016

Als u meer dan 15 hectare bouwland heeft, dan heeft u te maken met de vergroeningseis dat 5% van de oppervlakte bouwland gebruikt moet worden als ecologisch aandachtsgebied (EA). Heeft u dit jaar gekozen voor de Algemene lijst om aan deze eis te voldoen, dan moet u aangeven wat de dag van inzaai is van uw vanggewas bij RVO.nl, mits deze afwijkt met de datum die is opgegeven in de Gecombineerde opgave. Als het vanggewas de ondervrucht is in het hoofdgewas, dan geldt de oogstdatum van het hoofdgewas als inzaaidatum van het vanggewas. Geeft u pas later de inzaai of oogst datum aan, dan geldt de melddatum als startdatum van de 10-weken termijn. Inzaaien van het vanggewas kan na 15 juli en moet voor 30 september. Zaait u het vanggewas eerder in dan 15 juli, dan geldt het 10- weken termijn alsnog vanaf 15 juli.

Wijzigingen in percelen

In de Gecombineerde opgave geeft u aan welke percelen u op 15 mei in gebruik heeft en op welke percelen Ecologisch aandachtsgebied (EA) wordt gerealiseerd. Het is aan te raden om bij het invullen van de Gecombineerde opgave op 15 mei u EA ruim op te geven. Vaak is namelijk nog niet bekend op welke percelen het EA wordt gerealiseerd. Tot en met 30 september kunt u bij het RVO.nl doorgeven op welke percelen er daadwerkelijk een vanggewas voor EA is ingezaaid. Hiervoor gelden echter wel 3 voorwaarden:

  • Er mogen geen nieuwe percelen worden opgegeven. U mag wel het gebruik van de al opgegeven percelen wijzigen als het gaat om vanggewassen voor EA.
  • U kunt door de wijziging niet in een gunstigere positie komen dan voor de wijziging. Dus heeft u voor de wijziging een 4% EA opgegeven, dan kunt u door de wijziging niet aan de 5% komen.
  • Wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk de dag van inzaai van het vanggewas.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie kijk dan op RVO.nl of vraag het Marc Strikkeling via 06 83 90 51 00 of m.strikkeling@dlvadvies.nl

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver
Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel
'In vijf jaar tijd wordt alles anders'
Strengere eisen Beter Leven keurmerk 2025: ga er constructief mee aan de slag
Zonnepanelenbezitters let op: SDE correctiebedragen 2023 vastgesteld
Sterke daling stikstofbodemoverschot in 2023
De heropbouw van Takii
Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open
Wet Dieren aangenomen. Impact is groot