Nieuwsarchief

Maisland melden uiterlijk 15 februari

Publicatiedatum: 19-01-2021

In het nieuwe mestbeleid voor 2021 moeten telers met maisland op zand en löss uiterlijk 15 februari doorgeven op welke percelen de mais komt. Drijfmest mag niet eerder dan 15 maart worden uitgereden.

Dit is een uitkomst van de derogatieonderhandelingen met de Europese Commissie. Freddy Keurhorst, adviseur Mest en Mineralen bij DLV Advies: “In eerste instantie wilde Minister Schouten rijenbemesting bij mais op zand- en lössgronden verplicht stellen. Omdat rijenbemesting niet in alle gevallen tot een vermindering van nitraatuitspoeling leidt en er praktische haken en ogen aan zaten is hier uiteindelijk vanaf gezien. Als alternatief op verplichte rijenbemesting wordt de datum waarop de eerste drijfmestbemesting op zand- en lössgrond mag plaatsvinden verschoven van 15 februari naar 15 maart.” Daardoor neemt het risico op uit- en afspoeling af

Maisland aanmelden vanaf 20 januari

Om te kunnen controleren of deze nieuwe regel nageleefd wordt, wil het ministerie tijdig weten waar de mais geteeld wordt. Doorgeven van maispercelen kan vanaf 20 januari via een formulier op de website RVO.nl. Ook moet in Mijn percelen ingetekend worden waar de mais komt. De meldingsplicht en later uitrijden geldt niet voor biologische bedrijven en voor de teelt van suikermais onder folie. De latere uitrijperiode geldt alleen voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib.

Melding mais tot 14 maart nog in te trekken

Wanneer het maisland niet tijdig opgegeven is, mag dat jaar op die percelen geen mais verbouwd worden. “Wie nog niet zeker weet waar de maispercelen komen kan beter toch vast iets intekenen,” aldus Freddy. “De melding van een perceel kan tot uiterlijk 14 maart nog worden ingetrokken.” Dat betekent dan wel dat op het ingetrokken perceel dat jaar geen mais geteeld mag worden.

Extra druk bij samenwerkingen akkerbouw-veehouderij

Met name bij samenwerkende akkerbouwers en veehouders zorgt deze nieuwe regel voor druk. “Akkerbouwers hebben soms veel verschillende samenwerkingen, onder andere om aan de vergroeningseisen te voldoen. Het bouwplan is afhankelijk van de markt en de vruchtwisseling. Dit is een hele puzzel. Akkerbouwers moeten nu voor zandgrond al 15 februari in beeld hebben waar mais geteeld wordt en de veehouders moeten weten welke percelen zij in gebruik krijgen. Dat moet dus nu allemaal eerder besloten worden.”

Financiële impulsen voor duurzame energie nemen toe
Multi-site systeem in opkomst
Factoren die spelen bij vertraging in de bouw
Verdienen met verbreding
Grip op ruwvoermanagement met precisiebemesting
Meeste stikstofreductie met bewerkt digestaat
De ontwikkeling van Groen Fosfaat
Plaatsing windturbine op eigen erf
Handiger werken en succesfactoren optimaliseren

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid