Samenwerking akkerbouw en veehouderij

Publicatiedatum: 09-10-2018

Slim en duurzaam met elkaar samenwerken is ook in de agrarische sector van belang. Zoals tussen akkerbouwers en veehouders, daar is nog een slag te slaan. Daarom neemt DLV Advies deel aan een landbouwcongres op vrijdag 12 oktober 2018, georganiseerd door de provincie Drenthe, waar dit thema centraal staat. 

Slim bouwplan

Drenthe gaat voor kringlooplandbouw, duurzaamheid en innovatie. Hoe kunnen we gezamenlijk en in de gehele keten inzetten op een toekomstgerichte landbouw? In Drenthe werkt 45% van de akkerbouwers en veehouders met elkaar samen. Deze samenwerking is in de meeste situaties gericht op grondruil en daarmee op bouwplanrotatie. Mineralenefficiëntie, bodemgezondheid, organische stof, gewasrotatie en machinegebruik zijn dan aandachtspunten om kritisch naar te kijken als akkerbouwer en veehouder. Maar, weten we hierbij wel wat we doen met ons bouwplan?

Workshops

Giske Warringa van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), Pieter de Wolf van Wageningen Universiteit (WUR) en Ap van der Bas van DLV Advies leiden de workshops. Ze nemen deelnemers van de workshop mee aan de hand van stellingen mee door het gecombineerde bouwplan. Ze gaan daarbij in op vragen als: Hoe werken we slim en duurzaam met elkaar samen? Wat kan je zelf doen en wat schiet je er mee op? Allerlei inzichten en tips komen aan bod.

Aanmelden landbouwcongres

Aanmelden kan nog tot en met 10 oktober 2018. Op de website van de provincie Drenthe meld je je aan.

Project samenwerking akkerbouw en veehouderij

De kennis die in deze workshop wordt gedeeld komt mede voort uit het project ‘Samenwerking akkerbouw-veehouderij’ dat onder het programma Duurzame Melkveehouderij van de provincie Drenthe wordt uitgevoerd. In dit project wordt, samen met tien agrarisch ondernemers (akkerbouwers, veehouders en gemengde bedrijven), kennis ontwikkelt over duurzame samenwerkingen tussen akkerbouw en veehouderij en wat daarbij komt kijken. Het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), DLV Advies, Wageningen Research Open Teelten (WUR), Aequator en Exlan werken in opdracht van de provincie Drenthe samen aan dit onderwerp.

Projectenteam

Het project ‘Samenwerking akkerbouw-veehouderij' is een van de vele projecten die het projectenteam uitvoert. Het projectenteam houdt zich bezig met kennis- en innovatieprojecten op het gebied van onder andere mest, akkerbouw, klimaat en kringlooplandbouw. In samenwerking met onze klanten, eigen specialisten, toeleverende partijen en afnemers, overheden en kennisinstellingen zetten we praktisch toepasbare projecten in die resultaat opleveren. Binnen deze projecten (bege)leiden wij het totale proces, vanaf de subsidieaanvraag tot aan het projectplan opzetten en de uitvoering daarvan, van de verantwoording tot aan de afronding.

Meer over projectenteam

Open dag Beter Leven vleesvarkensstal bij familie Tijs
Goed nieuws: saldering zonnepanelen blijft de komende jaren bestaan
Open Dag innovatief project bij Melkveebedrijf de Jong op 13 april a.s.
Dagverse mest uitdaging bij monomestvergisting in de varkenshouderij
Paul Bens gaat door als adviseur Financieel Management
Energiebesparingsonderzoek brengt stroomslurpers in kaart
Tussentijdse resultaten project ‘Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat’
163 miljoen euro vestigingssteun voor jonge boeren
Tot € 2.430 /ha/jr voor extensivering in Natura 2000-gebieden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid