Subsidie voor ontwikkeling kennis en innovatie

Publicatiedatum: 25-04-2016

Houdt u zich bezig met innovatie, kennisdeling en onderzoek of denkt u er over extern advies in te winnen? Bent u als MKB-er actief binnen de topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, en bent u van plan te investeren in vernieuwende ontwikkelingen binnen uw bedrijf? Dan is het goed mogelijk dat uw project in aanmerking komt voor de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). 

Subsidie voor advies

Voor alle ondernemers die een ontwikkelingsvraag op hun bedrijf hebben is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor advies om deze bedrijfsontwikkelingsvragen te beantwoorden. De Overheid en de Provincies stellen € 55 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Zo kunt u subsidie aanvragen voor adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten,  R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars of -netwerkactiviteiten.

DLV Advies heeft voor u de meest interessante innovatie instrumenten op een rijtje gezet:

  • Adviesproject: binnen een adviesproject is het mogelijk om tot 50% (tot € 10.000,-) subsidie te krijgen op het inhuren van een adviseur voor de procesbegeleiding en om uw kennisvraag beantwoord te krijgen.
  • Haalbaarheidsproject: bestaat grotendeels uit een haalbaarheidsstudie of uit een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek. Over 40% van de subsidiabele kosten ontvangt u subsidie. U kunt maximaal € 50.000,- subsidie ontvangen voor een haalbaarheidsproject.
  • R&D samenwerkingsproject: in een samenwerkingsverband van minimaal 2 MKB-ondernemers die een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitvoeren. Hiervoor is per project maximaal € 200.000,- beschikbaar met een maximum van € 100.000,- per deelnemer (35% subsidie op de subsidiabele kosten).
     

Heeft u een projectidee?

De MIT-regeling gaat op 10 mei 2016 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunt u vanaf 5 juli 2016 aanvragen. De sluiting van alle instrumenten is 1 september 2016. Het is zaak om de aanvraag op tijd gereed te hebben, want voor de meeste instrumenten geldt first come, first serve: de eerste complete aanvragen die binnenkomen en 100% voldoen aan de voorwaarden worden gehonoreerd, tot het budget uitgeput is. Vraag u adviseur voor toepassingsmogelijkheden van de MIT-regeling op uw bedrijf of neem contact op met: Anne-Marie van Hattem via a.vanhattem@dlvadvies.nl of 0413 33 68 00

Update 18-05-2016: Subsidieplafond MIT overschreden.

Het subsidieplafond voor Haalbaarheids- en Innovatie-adviesprojecten MIT is inmiddels overschreden. Dit geldt voor het landelijke loket als ook bij de provinciale loketten. De kans is klein dat nieuwe aanvragen goedgekeurd  worden. Het heeft daarom geen nut om nieuwe aanvragen in te dienen voor haalbaarheids- en/of Innovatieadviesprojecten MIT. 
Regio Zuid heeft het loket zelfs al gesloten. Wel kunnen aanvragen ingediend worden voor MIT R&D samenwerkingsprojecten. Deze gaat 5 juli 2016 van start. Voor meer informatie, neem contact op met Anne-Marie van Hattem.
 

 

Plannen voor privéstal groeien uit tot luxe trainingsaccommodatie
Video: Arjan en Margriet Hendriks: van strategische verhuizing tot staloptimalisatie
Let op: diverse aanpassingen in GLB 2024
Breng effect stijgende rentetarieven tijdig in kaart
Drijfmest wordt steeds meer uit elkaar getrokken
Kruidenrijk grasland met een lange adem
Terugverdientijd accu afhankelijk van meerdere factoren
Anticiperen op NVWA-naleefmeting bij varkenshouderijen
Budget varkenshouders in stoppersregeling Lbv ontoereikend

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid