Voorwaarden saneringsregeling bekend

Publicatiedatum: 30-04-2019

Varkensbedrijven met een geuroverlast op woningen binnen een straal van 1 kilometer kunnen deelnemen aan de stoppersregeling. Bedrijven die er gebruik van willen maken kunnen zich vanaf 15 augustus aanmelden. Dat staat in de conceptregeling voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) die vandaag is gepubliceerd.

Voorwaarden voor deelname saneringsregeling

Bedrijven mogen alleen deelnemen als de geurscore meer dan 0.4 is. In de ROK-regeling was deze ondergrens lager. Grotere bedrijven en meer woningen binnen een straal van een kilometer geven een hogere geurbelasting op de omgeving en dan komt het bedrijf hoger in de ranking voor deelname aan de regeling. Naast geuroverlast is ook de locatie van het bedrijf bepalend of er deelgenomen kan worden aan de regeling. Alleen bedrijven gelegen in de concentratiegebieden Zuid of Oost komen in aanmerking. Daarnaast moet de locatie op dit moment nog in bedrijf zijn en ook de afgelopen vijf jaar. Deelnemers aan eerdere stoppersregelingen kunnen geen aanspraak maken op deze regeling. Deelnemers aan de regeling moeten hun varkens afvoeren, mestkelders leegmaken, gebouwen slopen en de bestemming intensieve veehouderij van de locatie intrekken.

Vergoeding voor varkensrechten en gebouwen

De subsidie bestaat uit een vergoeding voor de stallen en een vergoeding voor de varkensrechten. De prijs voor de varkensrechten wordt bepaald en bekendgemaakt rond 15 augustus en geldt voor alle varkenseenheden.

De vergoeding voor stallen bedraagt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen. Voor een stal ouder dan 40 jaar betekent dit 65% van € 94 per m2, dat is €61,20 per m2. In de ROK-regeling was dit € 50 per vleesvarken en € 250 per zeug. “Of deze vergoeding toereikend is hangt af van de situatie. Is de oude stal de komende jaren nog geschikt voor het houden van varkens of moeten er aanpassingen gedaan worden? En welke financiering zit er nog op de gebouwen?”, zegt Paul Bens, directeur van DLV Advies.

Voor jongere stallen is de regeling aantrekkelijker. “Voor een stal van 10 jaar oud ontvang je 65% van € 375 per m2, dat is € 240 per m2. Met deze bedragen is het bij jongere stallen in veel gevallen mogelijk om schuldenvrij te stoppen. Zeker omdat er ook levende have te verkopen is en er ook de varkensrechten worden vergoed tegen marktwaarde,” aldus Paul Bens.

Flankerend beleid

Varkenshouders die overwegen deel te nemen aan de regeling adviseert Bens om ook naar het flankerend beleid te kijken: “Mogelijk kan er gebruik gemaakt worden van aanvullende regelingen zoals sloopsubsidies of de stalderingsregeling. Ook kunnen er mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld zonnepanelen, ruimte voor ruimte of een tweede tak.” Het is van belang om hier goed inzicht in te krijgen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst.

Overige voorwaarden in de regeling

In de regeling worden verschillende eisen gesteld aan deelname aan de regeling die van belang kunnen zijn voor afweging van deelname. Een voorbeeld is dat de varkenshouder verklaard geen varkens te gaan houden op een andere locatie dan waar hij ten tijde van de aanvraag reeds een varkenshouderijlocatie heeft. Ook moeten de dieren binnen 8 maanden na subsidieverlening zijn afgevoerd en moeten de gebouwen binnen veertien maanden zijn gesloopt. Het is van groot belang om goed naar de gestelde voorwaarden te kijken alvorens ja te zeggen tegen deelname aan de regeling.

Neem voor meer informatie over de regeling contact met onze adviseurs varkenshouderij, Gerben Schrijver (regio Oost) of Harm van der Zanden (regio Zuid).

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september
Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024
Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland
Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies
Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk
Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk
Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond
Slim ontdooien
Koelen met zonkracht