Webinar monomestvergisting nu terug te kijken

Publicatiedatum: 09-04-2024

Monomestvergisting (biogas uit mest) is een essentiële schakel in de energietransitie en zal een sleutelpositie gaan innemen binnen de kringlooplandbouw. De vergister zorgt voor energievoorziening op het eigen bedrijf of levert biogas of groen gas op voor verkoop aan derden. Een monomestvergistingsinstallatie is al interessant vanaf 70-100 melkkoeien (in een cluster) of vanaf 150 melkkoeien (individueel). Tijdens het gratis webinar op 10 april a.s. praten experts Erik Drost en Rick Kanters u bij over de mogelijkheden en uitdagingen. 

Tijdens dit webinar krijgt u een goed beeld wat er komt kijken bij het plaatsen van een vergister op uw bedrijf en welke stappen hiervoor genomen moeten worden.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

  • Wat is monomestvergisting en waarom is het zo’n veel besproken onderwerp?

  • Mogelijkheden van vergisting op je erf

  • Biogas opbrengsten op je erf

  • Wat komt er kijken bij het plaatsen van een vergister

  • Wat komt er kijken bij een cluster

  • SDE, GGE’s, GVO en de bijmengverplichting hoe zit het in elkaar?

  • Quickscan en rendementsberekening – wat levert dit je op?

Terugkijken? 

Heeft u het webinar gemist? U kunt het webinar terugkijken via de onderstaande knop. 


terugkijken

 

 

 

Deze webinar wordt mede mogelijk gemaakt door het project intergrale mestverwaarding. Het project is mede mogelijk door steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 'Intergrale mestverwaarding' wordt uitgevoerd mede met subsdidie van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV: Samen leren in projecten over duurzame landbouw.

Regen en eiwitgewassen verminderen stikstofbodemoverschot
Geen ranking noodzakelijk bij LBV regeling
Monomestvergisters in de varkenshouderij: interessant, maar haalbaarheid omslachtig
Regeling GLB-bedrijfsplanvoucher t.w.v. € 7.500 opent op 5 juni
REgeling GLB-kennisvoucher opent 5 juni
Meer boeren kiezen voor monomestvergisting
Sterkste Erf verkiezing 2024
Meest gestelde vragen vestigingssteun
Rendement zonnepanelen verbeteren; een gestructureerde aanpak helpt