Wijzer van de BedrijfsWaterWijzer

Publicatiedatum: 04-07-2016

Binnen het onderzoeksproject Koeien en Kansen wordt al gedurende 18 jaar veel onderzoek gedaan naar de implementatie van milieu-gerelateerde vraagstukken in de melkveehouderij. Hierbij staan zaken als mineralenmanagement, ammoniak en broeikasgassen centraal. Een milieu-onderdeel waar relatief veel minder aandacht binnen het project voor is geweest is het onderdeel water. Vanaf dit jaar komt daar nu verandering in onder invloed van het Deltaplan Agrarisch waterbeheer. Koeien & Kansen-bedrijf Post wordt wijzer van de BedrijfsWaterWijzer. Paul Oosterhuis van DLV Advies helpt het bedrijf daarbij.

BedrijfsWaterWijzer voor schoon drinkwater

Maatschap Post uit Nieuweroord (Drenthe) is sinds het jaar 2000 al deelnemer binnen het project Koeien en Kansen. Hun bedrijfsslogan luidt nog altijd: “intensief boeren in een extensief gebied” oftewel eruit halen wat erin zit. Hierbij wordt een belangrijke kernwaarde niet uit het oog verloren: de omgeving mag hierbij zo weinig mogelijk belast worden. Op dit vlak is via Koeien en Kansen al een behoorlijke vooruitgang geboekt. “Dit jaar komt met name de focus op het water te liggen zonder de andere onderzoeksgebieden hierbij te willen passeren”, aldus bedrijfsadviseur Paul Oosterhuis van DLV Advies.

Via het nieuw te ontwikkelen management-instrument de BedrijfsWaterWijzer moet de borging van schoon en veilig drinkwater vorm worden gegeven.

Erfafspoeling

Op het bedrijf van Post zijn het met name de erfafspoeling en de uitspoeling van mineralen, nutriënten en pers-sappen de factoren welke de waterkwaliteit sterk beïnvloeden. Qua uitspoeling zijn de laatste 16 jaar al indrukwekkende stappen gezet gezien de jaarlijks uitgevoerde nitraatmetingen in het grondwater. Deze laten een daling van het nitraatgehalte zien van boven de 100 mg per liter ( in 2000) naar 20 mg per liter ( in 2015). Paul: “De aandachtspunten op het bedrijf van Maatschap Post liggen meer op het vlak van het voorkomen van erfafspoeling en het positief beïnvloeden van de kwaliteit van het oppervlaktewater in combinatie met een actief maaibeheer.”

Er zijn plannen om het oude helofytenfilter in de erf-sloot, hierop vind de afwatering van het erf plaats, weer (tijdelijk) in gebruik te nemen. Dit is een natuurlijke manier van water zuiveren met als bijkomend voordeel weinig kosten. Onderzocht gaat worden binnen het Koeien & Kansen –project wat de invloed is van perssappen op de werking van het filter in verband met de zuurgraad van het slootwater. Verder gaat binnen het project onderzocht worden wat de mogelijke effecten zijn van actief slootkantbeheer op de waterkwaliteit en de vorming van organische stof.

Wijzer met de BedrijfsWaterWijzer: dat staat als een paal boven water!

Dit artikel is geplaatst op de website van Verantwoorde Veehouderij op 20 juni jl.

Neem voor meer informatie over Koeien & Kansen of de BedrijfsWaterWijzer contact op met DLV advies bv

Energiebedrijven zetten in op zelfverbruik: zinvol of onrealistisch
Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september
Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024
Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland
Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies
Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk
Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk
Project 'Verduurzamen varkenshouderij door samen leren over stalklimaat' succesvol afgerond
Slim ontdooien