Praktische wasplaats voor spuitmachines

Publicatiedatum: 26 mei 2016

Erfafspoeling en verontreiniging van oppervlaktewater zijn de laatste jaren belangrijke thema’s in de akkerbouw. Waterschappen constateren emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van deze emissie afkomstig is van het erf.

Schoonmaken zonder voorziening niet toegestaan

Schoonmaken van een landbouwspuit op het erf, zonder een voorziening voor het opvangen voor het waswater, is wettelijk niet toegestaan. In het waswater zitten namelijk resten gewasbeschermingsmiddelen. Als deze in het oppervlaktewater terecht komen kan dit ernstige verontreiniging veroorzaken. Vaak zijn met eenvoudige aanpassingen deze emissies fors te reduceren.

DLV Advies is nauw betrokken bij een aantal ontwikkelingen rondom de aanleg van wasplaatsen voor spuitmachines. DLV Advies past in veel van haar ontwerpen in de fruitteelt een vul- en spoelplaats toe. Ook in de akkerbouw en bollenteelt zijn inmiddels een aantal wasplaatsen aangelegd, maar door de grotere omvang van een veldspuit is de aanleg van een wasplaats daar meestal complexer.

Heeft u een vergelijkbaar initiatief?

Anne van Rossum, projectleider bouw open teelten bij DVL Advies, is momenteel betrokken bij de aanleg van een wasplaats op een loonbedrijf in Oost-Brabant. Ook zijn er contacten met diverse partijen om ook in andere regio’s hierin stappen te zetten. Wij komen graag in contact met agrariërs die vergelijkbare initiatieven hebben om samen tot praktische oplossingen te komen. Ook andere partijen zijn van harte welkom om aan te sluiten. Met slimme oplossingen is resultaat mogelijk zonder extreem hoge kosten.

Neem voor meer informatie contact op met Anne van Rossum via a.vanrossum@dlvadvies.nl of 06 53 37 50 97.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden