Provincie steunt stalinnovatie varkenshouderij

Publicatiedatum: 14 februari 2020

Drie Brabantse varkenshouders krijgen steun van de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een nieuw stalsysteem. Het systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur en is toepasbaar in veel bestaande varkensstallen. DLV Advies ondersteunt de varkenshouders bij de ontwikkeling van het systeem en Connecting Agri&Food begeleidt de varkenshouders gedurende het gehele proces. 

De provincie steunt het zogenoemde Total Circular Farmconcept met een subsidie van € 4,4 miljoen. Het project gaat uit van een brongerichte aanpak. Naar verwachting komt er 85% minder ammoniak uit de varkensstal en neemt de uitstoot van methaan met bijna 90% af. De geuroverlast in de directe omgeving zal sterk verminderen door de innovatie. Het Total Circular Farmconcept draagt daarmee bij aan een betere directe leefomgeving en het klimaat binnen de stal.

Toiletsysteem

De innovatie die centraal staat in het Total Circular Farmconcept gaat uit van een zogenaamd toiletsysteem. Door ervoor te zorgen dat er permanent vloeistof in de mestkelder staat, worden chemische en biologische reacties tussen de mest en urine sterk afgeremd tot voorkomen. Hierdoor ontstaat er minder ammoniak, methaan en geur. De vloeistof met de mest en urine wordt frequent afgevoerd, waarna het verder wordt bewerkt tot waardevolle meststof.

Scheiden van stoffen

In de installatie wordt de vloeistof gescheiden, belucht en gefilterd. Het filter haalt waardevolle meststoffen uit de vloeistof die worden toegevoegd aan de dikke fractie. De dikke fractie wordt als meststof op het land gebracht en de vloeistof gaat terug naar de opvang onder de stal.

Systeem met potentie

DLV Advies en Connecting Agri&Food hebben bijgedragen aan het project, door samen met partners het systeem uit te werken. Angela van der Sanden, projectaccountmanager bij Connecting Agri&Food vertelt: “Het betreft een systeem met aanpak bij de bron. Voordeel is dat hiermee ook het klimaat in de stal sterk verbetert. Daarnaast worden naar verwachting forse reducties van zowel ammoniak, geur als methaan (broeikasgas) behaald. Het systeem heeft de potentie om waardevolle meststoffen te produceren en de vloeistof kan circulair worden ingezet in het systeem en op het bedrijf. Op veel bestaande bedrijven kan het relatief eenvoudig worden toegepast, wat een uitrol in de sector in de toekomst ten goede komt.”

Angela heeft het hele traject, van het gezamenlijk opzetten van de samenwerking tot en met het indienen van een complete aanvraag bij de provincie, begeleid. Jan de Groot, vergunningenspecialist bij DLV Advies, hield contact met de ontwikkelaar van het systeem en de ondernemers die interesse hebben om de innovatie op hun bedrijf toe te passen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van provincie Noord-Brabant.

 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden