Reageer tijdig op herbeschikking fosfaatrechten

Publicatiedatum: 08 oktober 2018

De meeste vleesveehouders hebben een herbeschikking van de fosfaatrechten inmiddels ontvangen. Bij de toekenning van deze fosfaatrechten zijn bij een groot aantal bedrijven fosfaatrechten toegekend voor dieren die op 2 juli 2015 op het bedrijf zijn gehouden, waar (achteraf) geen fosfaatrechten voor nodig zijn.

Dit wordt, aldus minister Schouten, gezien als ongeoorloofde staatsteun. Om deze reden moeten deze onterecht toegekende fosfaatrechten worden ingetrokken.

De gevolgen van de herbeschikking zijn voor ieder bedrijf verschillend. Bij sommige bedrijven zal de herziening maar een enkel dier betreffen. Bij andere bedrijven zal een groot deel of zelfs het volledige aantal toegekende fosfaatrechten komen te vervallen. Wanneer er rechten zijn ingetrokken heeft dit gevolgen voor het aantal te houden dieren en kan dit gevolgen hebben voor de reeds gemelde overdrachten.

Voor diverse bedrijven zal de herbeschikking leiden tot behoorlijke financiële gevolgen. Dit is met name het geval bij bedrijven die hun fosfaatrechten reeds hebben verkocht en nu niet kunnen leveren. Zij missen nu de inkomsten van de geplande verkoop van fosfaatrechten. 
Daarnaast zullen de kopers nu de markt op moeten om elders fosfaatrechten te kopen. De prijzen zijn echter vaak beduidend hoger dan ten tijde van de gesloten koopovereenkomst.

Bezwaar indienen

Na ontvangst van de herbeschikking moet er binnen 6 weken gereageerd worden. Het is belangrijk om de herbeschikking goed te controleren. DLV Advies kan u hierbij ondersteunen en kan u helpen bij het indienen van het bezwaar indien dat nodig is..

Vrijstellingsregeling vleesveehouderij

Vleesveehouders krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een vrijstellingsregeling voor de fosfaatrechten. Men moet dan vrijwillig afstand doen van de toegekende fosfaatrechten, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Men mag dan dieren houden zonder daar fosfaatrechten voor te hebben. Voorwaarde is dat men dan geen dieren mag inscharen van of opfokken voor een melkveehouder.
Wanneer u als vleesveehouder hiervan gebruik wilt maken, moet u dit voor 1 november doorgeven aan RVO. Aanmeldingsformulieren voor de vrijstellingsregeling komen binnenkort beschikbaar. DLV Advies kan voor u bekijken of het zinvol is om deel te nemen aan de vrijstellingsregeling en u helpen bij de aanvraag als dat nodig mocht zijn.

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden