Ruimte voor Ruimte voor stoppende Brabantse varkenshouders

Publicatiedatum: 20 mei 2020

Noord-Brabantse varkenshouders die per 1 januari 2020 hebben deelgenomen aan de stoppersregeling kunnen voor 1 juli 2020 nog gebruik maken van de Ruimte voor Ruimte-regeling. Het is goed om op tijd de mogelijkheden in kaart te brengen, voordat een beslissing wordt genomen. Om deel te nemen zijn er wel voorwaarden van toepassing.

De Ruimte voor Ruimte-regeling is een Rood voor Rood-regeling van de provincie Noord-Brabant, die het mogelijk maakt om nieuwe woningen te realiseren in het buitengebied in ruil voor de sanering van varkens- en pluimveebedrijven. Agrarische ondernemers ontvangen een financiële vergoeding voor het slopen van stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Minimaal 1.000 m2 sloop, doorhalen 3.500 kg fosfaatrechten

Varkens- en pluimveehouders die minimaal 3 jaar voorafgaand aan het stoppen varkens of pluimvee hebben gehouden, komen in aanmerking voor de Ruimte voor Ruimte-regeling. Alle stallen moeten gesloopt zijn, behalve de bedrijfswoning. Een voorwaarde hierbij is dat er per Ruimte voor Ruimte-woning tenminste 1.000 m2 aan stallen is gesloopt. Verder speelt de locatie van de bedrijven ook mee: enkel bedrijven gelegen in gebieden die minder geschikt zijn voor het houden van veehouderijen komen in aanmerking. Ook moet er per Ruimte voor Ruimte-woning minimaal 3.500 kg aan fosfaatrechten uit de handel worden genomen.

Bestemmingsplan

Verder moet uiteraard duidelijk zijn wat de alternatieve bestemming wordt. De intensieve bestemming moet ingeruild worden voor een alternatieve bestemming. Dit kan een woonbestemming zijn, maar ook een agrarische bestemming voor bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf of een bedrijfsbestemming. “We kunnen nu alvast een voortoets uitvoeren met de provincie of de locatie in aanmerking komt voor de Ruimte voor Ruimte-regeling. Dat betekent dat de varkenshouder nog nergens aan vastzit en nog geen verplichtingen heeft”, zegt Femke Klomp, adviseur ROM. ”Dit is het moment om contact op te nemen met de gemeente om te kijken naar de mogelijkheden op de locatie. Daarna hoeft de beslissing pas te worden genomen, tot dan ligt alles nog open”, benadrukt Femke.

Ruimtelijke kwaliteit

De provincie streeft met de regeling naar een betere milieukundige en ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied. Daarnaast moet er een winst zijn voor de omgevingskwaliteit. “Dat betekent dat bedrijven die de bestemming van de stallen willen wijzigen naar een woonbestemming moeten liggen in een planologisch aanvaardbare locatie. De locatie moet wel geschikt zijn als woonbestemming te gaan gebruiken, maar dat kunnen wij beoordelen. De afstand tot burgerwoningen speelt hierbij mee”, zegt Daisy Hurkmans, adviseur Vastgoed bij DLV Advies.

Ben je gestopt met je bedrijf en wil je de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact op met Femke of Daisy.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden