Stikstofsubsidies op een rij

Publicatiedatum: 21 september 2021

Om stikstofemissie te reduceren heeft de overheid verschillende regelingen opgezet binnen de agrarische sector. Een deel is gericht op innovatie en een deel op stoppen en omschakelen. In dit artikel de regelingen die open zijn of binnenkort opengesteld worden op een rij. 

Snel naar:

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV)

De nieuwe landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties lijkt op de Saneringsregeling Varkenshouderijlocaties (SRV). De subsidieregeling bestaat uit een vergoeding voor stallen en een vergoeding voor de productierechten. De vergoeding voor stallen bedraagt naar verwachting, net als in de SRV, 65 procent van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen.

Wat uw stallen waard zijn in de LBV? Bereken het hier.

De SRV was enkel gericht op varkensbedrijven. De LBV-regeling is bedoeld voor alle bedrijven met stikstofemissie en die dieren houden met productierechten. Het gaat dus om bedrijven met pluimvee, varkens en rundvee. Vleesvee, geiten, schapen of paarden hebben geen productierechten en vallen dus ook niet onder deze regeling. 

Een andere voorwaarde voor deelname aan de regeling is dat het bedrijf een minimale uitstoot moet hebben op een Natura 2000-gebied. Bovendien wil LNV een drempelwaarde instellen voor de omvang van bedrijven die in aanmerking komen. LNV wil met deze regeling een landelijke afname van de stikstofdepositie van 3 tot 11 procent realiseren.

De LBV-regeling gaat naar verwachting in het voorjaar van 2022 open.

Brongerichte maatregelen

De overheid maakt geld vrij voor innovatie en verduurzaming van stallen. De Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. Met de innovatiemodule kunnen nieuwe stal- en managementmaatregelen ontwikkeld worden die ammoniak, methaan, geur en fijnstof reduceren. Hiervoor is 40-60% subsidiabel. Ondernemers kunnen deze subsidie individueel of samen met de ontwikkelaar van de innovatie aanvragen. Wilt u liever een bewezen innovatie installeren in uw veestal? Kies dan voor de investeringsmodule. DLV Advies begeleidt vele ondernemers met een project binnen de SBV. 

Lees meer over de boeren die u al voorgingen

Deze SBV-subsidieregeling wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. 

SABE coaching en advies

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft tegoedbonnen aan boeren via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie, oftewel SABE-regeling. Hiermee kunnen veehouders en akkerbouwers aanspraak maken op gratis advies. Dit kan middels één-op-één advies, advies in studiegroepverband en via cursussen op het gebied van stikstof. Binnen de huidige SABE-openstelling kunt u alleen nog gebruik maken van de cursusvouchers. De adviesvouchers zijn op. Zie hier het cursusaanbod van de Aeres hogeschool. 

Maatregel gerichte opkoop (MGO)

De maatregel gerichte opkoop wordt ook wel de ‘piekbelastersregeling’ genoemd. Deze is bedoeld voor bedrijven die veel druk leggen op natuurgebieden en zelf een regeling willen treffen over wat het bedrijf waard is om voor te willen vertrekken. In de tweede ronde van deze regeling vervalt het zogenoemde ‘beroepsverbod’. Deelnemers mogen zich elders vestigen, mits ook daar emissiereductie wordt gerealiseerd. De budgetten en regelingen rondom piekbelasters verschillen per provincie. Onze adviseurs praten u graag bij over de mogelijkheden van uw locatie.

De tweede ronde van de MGO opent eind 2021.

Regeling waterbassins mest

In het kader van stikstofmaatregeling komt er een grote regeling voor investeringen in het verdunnen van mest. Hierbij kunt u denken aan onder andere waterbassins voor verdunnen van mest op zandgrond. Er is de komende 3 jaar budget met ca 40% subsidie.

In januari 2022 gaat de regeling waterbassins mest open. 

Jonge Landbouwersregeling (JOLA)

In december 2021 gaat de JOLA investeringsregeling weer open voor duurzame investeringen, waaronder emissiereducerende technieken, door jonge landbouwers. 

De JOLA-regeling gaat in december 2021 open. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV), laat dan hieronder uw gegevens achter.

* verplichte velden

 

 

Van junior adviseur tot Directeur: Herrold Lammertinks impact op DLV Advies

Herrold Lammertink (53) is vanaf 2005 directeur en mede-eigenaar van DLV Advies geweest. Afgelopen donderdag nam hij afscheid en blikten we terug...

Lees verder

Deadline nadert: vraag nu uitstel aan voor aangescherpte eisen Beter Leven-keurmerk

Met de aangescherpte eisen van het Beter Leven-keurmerk (BLk), die per 1 januari 2025 ingaan, staan veel varkenshouders voor een uitdaging. Door de aanhoudende...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden