Stimulans subsidies duurzame energie

Publicatiedatum: 19 november 2015

In het energieakkoord heeft de overheid de ambitie gesteld om te komen tot een aandeel van 14% duurzame energie in 2020. Zoals het er nu naar uitziet zal het aandeel duurzame energie in 2020 op 11,9% uitkomen. Minister Kamps van Economische Zaken komt met extra stimuleringsmaatregelen om de doelstelling te behalen. 

Budget verhoging SDE

Eén van de belangrijkste stimuleringsmaatregelen is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE). Het beschikbare budget voor de SDE was dit jaar vrij snel overtekend. 
Om in 2016 meer projecten te stimuleren is het voorgenomen om het budget structureel  te verhogen van 3,5 miljard euro naar 8 miljard euro. Met het verhogen van het SDE-budget wordt een behoorlijke impuls gegeven aan het aandeel duurzame energie. SDE+ 2016 wordt uitgevoerd in 2 rondes om extra indienmogelijkheden te creëren. 

Nieuwe subsidieregelingen

Naast het verhogen van het SDE+ budget is de minister van plan om nieuwe subsidieregelingen open te stellen. 

  • Subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties. Zoals zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen.
  • Innovatieprogramma voor mono-mestvergisting. De staatsecretaris van Economische Zaken en partijen uit de agroketen zijn bezig met de ontwikkeling van een innovatieprogramma om onder andere de uitrol te versnellen, kostenverlaging te realiseren en innovaties te simuleren.
  • Subsidieregeling ‘Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’. Vanaf 4 januari kunnen sportverenigingen en sportstichtingen tot 30% subsidie ontvangen onder andere voor verlichting, ventilatie en verwarming en opwekken van duurzame energie.

Energie-investeringsaftrek in 2016 verhoogd

In het belastingplan van 2016 is voorgesteld om het percentage van de ‘Energie-Investeringsaftrek’ (EIA) te verhogen van 41,5 % naar 58%. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% neemt  voordeel van 10% toe tot maximaal 14,5%. Met deze verhoging wordt het aantrekkelijker om in energiebesparende bedrijfsmiddelen te investeren.

Neem voor meer informatie contact op met Anne-Marie van Hattem

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden