Subsidie behoud grasland gaat op 15 juli open

Publicatiedatum: 30 mei 2024

Voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie is er de komende jaren de subsidie behoud grasland beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om het aantrekkelijk te maken grasland te behouden en om ondernemers te ondersteunen de extra kosten op te vangen. 

Wijziging: eerst werd bekend gemaakt dat de openstelling van de subsidie op 1 juni zou zijn. Op 31 mei 2024 maakte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekend dat de openstellingsperiode van deze subsidieregeling is gewijzigd en anderhalve maand is opgeschoven naar 15 juli. 

Derogatie wordt de komende jaren in stappen afgebouwd. Bij bedrijven met een derogatievergunning bestaat minimaal 80% van de landbouwgrond uit grasland. Dat is goed voor de waterkwaliteit. Gras houdt namelijk meer stikstof vast dan bijvoorbeeld mais. Daardoor komt er minder stikstof in het water terecht. Met de subsidie blijft het aantrekkelijk om een derogatievergunning aan te vragen. Daarmee moet de hoeveelheid grasland in Nederland zoveel mogelijk gelijk blijven.

Wanneer kom je in aanmerking voor deze subsidie?

De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden.

Er zijn drie groepen:

  • Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen en dit in ieder geval in 2024 ook hebben gedaan. 

  • Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat al hun percelen in Natura 2000- en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.

  • Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000-gebied, GWB-gebied en/of derogatievrije zones liggen.

Subsidie flink verhoogd ten opzichte van 2023

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de ligging van het perceel en de hoogte van de stikstofgebruiksnorm dierlijke mest in 2022. Percelen in een nieuw aangewezen nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied), Natura 2000- of grondwaterbeschermingsgebied krijgen een hogere vergoeding dan percelen buiten deze gebieden.

Subsidie per ha

Bestaand 250-gebied

Bestaand 230-gebied

Nieuw
NV-gebied

Natura 2000- en GWB-gebied en derogatievrije
zones (vanaf 250-gebied)

 

Natura 2000- en GWB-gebied en derogatievrije zones (vanaf 230-gebied)

 

 

Afname kg N - bedrag

Afname kg N - bedrag

Afname kg N - bedrag   

Afname kg N - 
bedrag

Afname kg N -
bedrag

2023

10 kg - € 20

10 kg - € 20

30 kg - € 60

80 kg - € 160

60 kg - € 120

2024

20 kg - € 100

20 kg - € 100

40 kg - € 200

80 kg - € 400

60 kg - € 300

Lees hier meer over de subsidie

Aanvraag laten verzorgen door DLV Advies

Voor 2024 is het budget € 50 miljoen. Is dit bedrag op, dan wordt het beschikbare bedrag evenredig verdeeld onder alle aanvragers. De subsidie wordt opengesteld in de periode 15 juli t/m 26 augustus 2024. DLV Advies kan de subsidieaanvraag verzorgen. Wilt u hier gebruik van maken? Vul het formulier in via onderstaande knop.

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden