Veel veranderingen in nieuwe GLB en 7e Actieprogramma Nitraat

Publicatiedatum: 13 april 2022

Veehouders worden vanaf volgend jaar geconfronteerd met het nieuwe GLB en het 7e Actieprogramma Nitraat. “Er komt veel op de veehouderij af, maar nog lang niet alle voorstellen zijn al definitief uitgewerkt”, zegt DLV Advies-adviseur Freddy Keurhorst. Hij belicht een aantal veranderingen die al wel concreet zijn.

Een van de nieuwe regels waar veehouders onder het 7e Actieprogramma Nitraat mee te maken krijgen, is de verplichting voor het telen van een rustgewas na maïs op zandgrond, vertelt hij. Vanaf 2023 geldt dat eens in de vier jaar een rustgewas moet worden geteeld. Dat kan gras zijn of graan, of eventueel luzerne, klaver of een vezelgewas. Vanaf 2027 wordt deze maatregel aangescherpt en moet er eens in de drie jaar een rustgewas worden geteeld na maïs op zandgrond.

Bufferstroken

Een ander punt waar boeren mee te maken gaan krijgen, zijn bufferstroken langs waterlopen. In een strook van 2 meter langs de sloot mag dan niet worden bemest of tegen onkruid worden gespoten. Voor als kwetsbaar aangeduide waterlopen geldt een bufferstrook van 5 meter. “Op dit moment is het nog zo dat je de mestplaatsingsruimte die je daar verliest, elders op het bedrijf mag inzetten. Maar daar is discussie over”, weet de adviseur. “Die mestplaatsingsruimte van de bufferstroken zal waarschijnlijk komen te vervallen, zoals het nu lijkt.”

Mogelijkheid tot punten verdienen

De bufferstroken tellen op zich niet mee als ‘vergroeningsmaatregel’ in het nieuwe GLB. Het is immers een verordening vanuit het 7e Actieprogramma waar boeren straks wettelijk aan moeten voldoen. “Maar als je de bufferstroken breder maakt dan verplicht is, dan tellen ze wél als extra eco-maatregel waar je punten voor kunt verdienen binnen het nieuwe GLB.”

Online tool t.b.v. de hectarepremie

Op dit moment is het nog zo dat veehouders alleen de basis-hectarepremie kunnen ontvangen als ze aan de vergroeningseisen voldoen. “Dat gaat in de toekomst veranderen”, zegt Freddy. “De basispremie wordt dan losgekoppeld van de eco-pakketten. Daar kun je dan vrijwillig aan deelnemen. Maar in Nederland worden die pakketten zo ingekleed, dat je met relatief weinig moeite al aan de vergroeningseisen kunt voldoen, om zo een substantieel hogere hectarepremie te ontvangen.” Veehouders kunnen punten verdienen op de gebieden klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschapselementen. RVO werkt momenteel aan een online tool waarmee agrariërs alvast kunnen bekijken welke eco-maatregelen zij op hun bedrijf kunnen nemen en hoe dat dan uitpakt met de hectarepremie. Die komt naar verwachting vanaf 1 juli online beschikbaar.

Drie aanvraagmomenten

Wat ook gaat veranderen, is dat boeren onder het nieuwe GLB al vanaf eind december een eerste initiële aanvraag kunnen doen. Vervolgens doen ze tussen 1 maart en 15 mei de Gecombineerde Opgave. Uiterlijk per 31 oktober volgt dan de definitieve vaststellingsaanvraag. “Dit stelt boeren in staat om wijzigingen die gedurende het seizoen optreden, aan te passen in hun aanvraag. Dat voorkomt problemen bij controle.” Freddy ervaart dat er veel vragen leven onder boeren, over wat er allemaal op hen af komt in de nieuwe programma’s. “Het is goed om nu vast te bedenken welke maatregelen je kunt nemen”, zegt hij. “Wacht niet tot het laatste moment. Er zijn zo veel opties; het is maatwerk per bedrijf. Samen kunnen we bekijken wat past bij de ondernemer en wat mogelijk is.”

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u advies over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Freddy Keurhorst of een van onze andere specialisten. Zij helpen graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

 

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden