Verband ruwvoermanagement en ammoniakemissie

Publicatiedatum: 28 december 2017

Eind december is er een presentatie gegeven aan een aantal deelnemers van het project ‘Verfijning rantsoenadvies voor minder ammoniak met fokwaarde ureum’. Dit is een project waarin DLV Advies samenwerkt met CRV en Schothorst Feed Research. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en ELFPO. In het project worden mogelijkheden onderzocht om de negatieve milieuaspecten van de melkveehouderij in de provincie te beperken. In de presentatie werd de stand van zaken van het huidige onderzoek aan de deelnemers gepresenteerd. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Vanuit DLV Advies is er de verwachting dat er een verband is tussen ruwvoermanagement en ammoniakemissie, maar het is op dit moment nog te vroeg om conclusies te trekken. Er worden nu analyses uitgevoerd om te kijken of dit verband er is. Deze conclusies worden in februari 2018 verwacht.

Veevoeding en fokkerij

Tijdens de presentatie zijn de belangrijkste kenmerken en voorwaarden van het onderzoek benoemd. Hierin is genoemd dat er in de praktijk getoetst wordt of bepaalde kenmerken van het voermanagement een aanzienlijke bijdrage leveren aan de ammoniakemissie. De opbouw van het rantsoen wordt meegenomen in dit onderzoek.  

Vanuit de fokkerij wordt er samen met CRV gekeken of de fokwaarden voor ureum toe te schrijven is aan bepaalde stieren en hoe koeien bepaalde fokwaarden krijgen. “Zoals het nu lijkt is haalt een koe met een gunstige fokwaarde een beter economisch jaarresultaat dan koeien met een niet-gunstige fokwaarde. Dit wordt nog verder onderzocht”, vertelt Gerwin van der Stouwe, stagiair bij DLV Advies. Tot nu toe worden de melkveehouders nog niet beloond om op ammoniak te sturen, maar als blijkt dat dit gunstig uitpakt kunnen boeren er rekening mee houden als ze een paring maken. 

Aan het eind van de bijeenkomst was er de gelegenheid om vragen te stellen. Vanuit de groep kwam de vraag of het onderzoek zich op het gebied van veevoeding ook nog gaat richten op het lactatiestadium van het melkvee. In de onderzoeksperiode van september 2017 tot februari 2018 is er helaas geen mogelijkheid meer om deze specificatie in het onderzoek te verwerken. Wellicht dat er kansen zijn om dit bij een vervolgonderzoek mee te nemen. Zodra de definitieve resultaten bekend zijn, worden deze gepresenteerd aan de deelnemers van dit project en wordt dit ook extern gecommuniceerd.

Achtergrond informatie van het project

In het POP3 project ‘Verfijning rantsoen advies voor minder ammoniak met fokwaarden ureumgehalte’ wordt nu verder gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van de ureumfokwaarden voor de fokkerij, selectie en rantsoenberekening. Het doel van dit project is de haalbaarheid van het voerconcept te onderzoeken dat rekening houdt met de individuele fokwaarde voor ureum en het daadwerkelijk gerealiseerde (melk)ureum. In dit project werken DLV Advies, CRV en Schothorst Feed Research samen aan het vervolg op het praktijknetwijk ‘Voeren voor minder ammoniak’ in Gelderland.

Met de deelnemers wordt verder gezocht naar verbanden tussen de fokwaarden, de afstamming en het bedrijfsmanagement. Daarbij kijken we ook naar de verschillen tussen bedrijven en andere resultaten op het bedrijf: tankmelkureum, maar ook eiwitbenutting. Daarmee willen we inzicht krijgen waar de verschillen zitten op het bedrijf en tussen bedrijven, waardoor deze ontstaan, en wat we met de verkregen informatie kunnen voor het bedrijfsmanagement.

Dit project is mede gerealiseerd door een bijdrage uit het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling in het kader van POP3 en provincie Gelderland.

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden