Vereiste stalaanpassingen bij mestverwerking

Publicatiedatum: 08 maart 2024

Het transformeren van koeienmest naar biogas via vergisting is een proces dat zowel milieuvoordelen als uitdagingen met zich meebrengt. Belangrijk in dit proces is het zo vers mogelijk aanleveren van de mest aan de vergister. Dit minimaliseert de uitstoot van schadelijke gassen zoals ammoniak en methaan en verhoogt tegelijkertijd de potentiële gasopbrengst. Een efficiënte en snelle verzameling van mest, inclusief de urine, is daarom essentieel. Zonder de urine zou de mest te dik zijn, waardoor het noodzakelijk wordt extra vocht toe te voegen. Bovendien is een goed doordacht afvoersysteem voor mest essentieel voor een geïntegreerde aanpak.

Een belangrijke vraag binnen dit thema is: welke stalaanpassingen moeten gedaan worden om aan de eisen voor mestverwerking te voldoen? Om mest vers te kunnen verwerken, is een dichte stalvloer vereist. Het aanpassen van bestaande roostervloeren, door ze af te dichten met rubber, verbetert de mestverwerking. Daarnaast biedt het ook meer grip voor de koeien. Bij het modificeren van emissiearme vloeren moet rekening gehouden worden of de emissiewaarde nog voldoet aan de NB-vergunning. De keuze tussen een mechanisch afvoersysteem via schuiven of een geautomatiseerde robot hangt af van persoonlijke voorkeur. Het voordeel van een robot is dat deze de mest verser kan aanleveren doordat er gebruikgemaakt wordt van kleinere stortpunten. Het nadeel is dat er een verhoogd risico is op storingen en dat er een groot tijdsbestek nodig is om eventuele opgelopen achterstand weg te werken.

Boxbedekking en vergistingsrendement: innovaties en impact

Ook goed om te weten is dat het type boxbedekking een directe invloed heeft op de opbrengst van de mest na vergisting. Kalk heeft door de hoge pH geen gasverhogende werking, het werkt de biologie van gasproductie tegen. Bij zand in de boxen is dat effect ook aanwezig. Doordat er volumeverlies optreedt in de silo en het vaak lastig is om het zand eruit te krijgen zal de gasopbrengst ook verlaagd worden.

Een innovatieve oplossing is het gebruik van gescheiden digestaat als boxbedekking. Na de vergisting biedt de opslag van digestaat voor een periode van 28 dagen niet alleen een methode om het eindproduct te stabiliseren, maar creëert het ook extra opslagcapaciteit. Het scheiden van het digestaat na deze periode maakt het mogelijk de dikke fractie te hergebruiken, terwijl toevoegingen zoals bonenhullen en speltdoppen de gasproductie kunnen verhogen. Mestvergisting heeft weinig effect op virussen en grampositieve bacteriën, maar heeft wel een reducerend effect op het aantal gramnegatieve bacteriën, wat mede veroorzakers zijn van coli- en klebsiella mastitis.

Technologie en maatwerk: de sleutel tot succesvolle mestvergisting

De implementatie van een mestvergistingsproces is maatwerk, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en infrastructuur van elke stal. Het selecteren van de juiste mix van technologieën en benaderingen, zoals vijzelsystemen, opvangbakken en mixers, is cruciaal voor het succes van het proces.

Uitnodiging 24, 25 en 26 april

Voor optimale mestverwerking is een dichte stalvloer essentieel. Het afsluiten van bestaande roostervloeren met rubber verbetert niet alleen de mestverwerking, maar zorgt ook voor meer grip voor de koeien. Wilt u meer weten over dit onderwerp of bent u geïnteresseerd in een mestrobot of benieuwd naar de mogelijkheden voor het dichtleggen van uw stalvloeren?
Op 24, 25 & 26 april 2024 vanaf 09:30 tot 12:00 bent u van harte welkom aan de Koloniedijk 60, 7739 PC, Vinkenbuurt. 

Uitnodiging

Meer weten over dit onderwerp? Lees dan verder op deze pagina of neem contact op met één van onze adviseurs. 

Mede mogelijk gemaakt door

Dit artikel is geschreven in navolging van de bijeenkomst Intergrale Mestverwaarding op 13 februari j.l. Het project is mede mogelijk door steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 'Intergrale mestverwaarding' wordt uitgevoerd mede met subsdidie van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV: Samen leren in projecten over duurzame landbouw.

Uitnodiging praktijkmiddag regeneratieve landbouw 2024

Wij nodigen u van harte uit voor de praktijkmiddag regeneratieve landbouw op vrijdag 9 augustus a.s. op het teelt- en verwerkingsbedrijf Stam-Schaap...

Lees verder

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden