Voordelen fiscale regelingen vaak onderschat

Publicatiedatum: 03 juni 2020

De Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Energie-investeringsaftrek (EIA) zijn subsidieregelingen die al langere tijd door agrariërs worden gebruikt. Maakt u voldoende gebruik van de fiscale voordelen die deze regelingen bieden?

Deelname aan één of meerdere van deze regelingen verlaagt de belastingdruk en daarmee de kosten. Het netto belastingvoordeel ligt tussen de 10 tot 20 procent van de investering. De mogelijkheid om vrij af te schrijven zorgt ervoor dat er vermogen beschikbaar blijft om te ondernemen.

Fiscaal aantrekkelijk voor alle sectoren

“De voordelen van de regelingen worden soms onderschat of vergeten”, stelt Jan Pijnenburg, adviseur bij DLV Advies. “De regelingen zijn fiscaal aantrekkelijk voor alle sectoren, zoals rundveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en akkerbouw. Niet alleen bij nieuwbouw van een stal, maar ook bij stalaanpassingen of aanschaf van nieuw materieel en machines zijn de regelingen interessant. Bijvoorbeeld bij aanschaf van zonnepanelen, een machine voor precisiebemesting, apparatuur voor klimaatmonitoring of de renovatie van een bestaande stal.”

DLV Advies werkt aan een renovatieproject waarbij een melkveestal van 25 jaar oud wordt gerenoveerd, zodat deze voldoet aan de richtlijnen van de MDV (Maatlat Duurzame Veehouderij). In de stal worden onder andere melkrobots en extra ligboxen geplaatst en de stal wordt voorzien van een emissiearme vloer. De investering voor de renovatie komt in aanmerking voor de MIA- en Vamil-regeling.

Wat houden de regelingen in?

De MIA en Vamil zijn belastingvoordelen op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. MIA is gericht op het in mindering brengen van het investeringsbedrag op de fiscale winst (tot 36% van het investeringsbedrag). Vamil is gericht op het afschrijven van de investering op een willekeurig moment. Door sneller afschrijven vermindert de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Uiteraard kan men ook minder snel afschrijven. Zeker bij forse investeringen kan dat aantrekkelijk zijn. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Investeringen in uw bedrijf die te maken hebben met energiezuinige technieken en duurzame energie vallen onder de EIA. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2020 is de aftrek 45%.

Combineren van regelingen

MIA en Vamil worden vaak gecombineerd. Soms kan ook een combinatie met EIA gunstig zijn. Dit is afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Welke investeringen in aanmerking komen voor subsidie is te vinden op de milieulijst en energielijst. Voorbeelden zijn de bouw van een stal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij, een systeem voor monitoring van diergezondheid, de aanleg van zonnepanelen of het isoleren van bestaande constructies.

Welke investering past bij u?

“Bij het combineren van regelingen is het belangrijk om goed te kijken naar de beste optie”, vertelt Jan. “Sommige investeringen passen zowel onder de MIA- en Vamil-regeling als onder de EIA-regeling. Daarnaast is het altijd belangrijk om te bekijken welke investering bij de ondernemer, het bedrijf en zijn bedrijfsvoering past, bijvoorbeeld bij het bouwen van een nieuwe stal. De milieuvriendelijke investering moet niet alleen fiscaal aantrekkelijk zijn, maar is idealiter ook een verbetering van het productieproces. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe koeling die het productieproces kan verbeteren.”

Subsidie aanvragen vergt nauwe samenwerking met RVO en de eigen boekhouder. Jan: “Door vroegtijdig in contact met RVO te zijn, kunnen we een haalbare aanvraag indienen. De boekhouder helpt om het juiste moment van investeren en afschrijven te bepalen. Wij denken vervolgens mee welke investering het best bij het bedrijf past en binnen welke subsidieregeling we dit het best aan kunnen vragen. Hierdoor wordt het financiële voordeel van de regeling voor onze klant gemaximaliseerd.”

Wilt u meer informatie over MIA, Vamil of EIA of wilt u weten wat deze regelingen voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden