Voorkom brand in bedrijfspand

Publicatiedatum: 23 november 2018

Koelcomplexen worden steeds groter. Inclusief de honderden kisten bevat zo'n gebouw een aanzienlijke hoeveelheid brandbare materialen. De vergunningverlener wil voorkomen dat een eventuele brand onbeheersbaar wordt; daarom zijn er regels opgesteld voor brandveiligheid. In dit artikel een overzicht.

Een brandcompartiment mag maximaal 2.500 m2 groot zijn. Een brandscheiding tussen brandcompartimenten moet minimaal 60 minuten brandwerend zijn. Een compartiment mag groter worden dan 2.500 m2 als met een rapport is aangetoond dat er sprake is van een gelijkwaardige situatie. Slimme oplossingen zorgen voor een aanzienlijke kostenbesparing zonder dat de brandveiligheid daarmee in gevaar komt. Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering is het soms verstandig juist een brandscheiding te maken met een veel hogere brandwerendheid. En bedenk goed: de overheid toetst alleen op het beheersbaar houden van een brand, veiligheid voor personen en brandoverslag naar gebouwen van anderen. Bedrijfseconomische schade en continuïteit voor het bedrijf zijn de verantwoordelijkheid van de ondernemer, die hij zeker moet meewegen.

Isolatiemateriaal

Bouwmaterialen worden ingedeeld in brandklassen, waarbij A staat voor onbrandbaar en F voor zeer brandbaar of niet getest. Het veelgebruikte Dupanel kwam tot voor enkele jaren niet verder dan brandklasse F. Nu bijna alle sandwichpanelen (staal-staal en ook de meeste staal-polyester, de zogenaamde Eco-panelen) al standaard voldoen aan de eisen van klasse B, zijn nieuw gebouwde gebouwen veiliger dan bestaande. Detaillering en het toepassen van losse isolatie blijven nog wel aandachtspunten. Aansluitingen (dak-wand, nok en wand-wandhoeken) worden vaak slordig afgewerkt. Lang niet altijd wordt de koudebrug geïsoleerd door met PUR-schuim de isolatie op elkaar aan te sluiten. Bij brandscheidingen is het heel belangrijk het juiste, brandwerende PUR-schuim toe te passen.

Voor een veilig gebouw, zowel bestaand als nieuwbouw, houdt u in ieder geval rekening met de belangrijkste brandoorzaken. Dat zijn: kortsluiting, zelfontbranding en brandgevaarlijke werkzaamheden. De brandverzekeraar stelt een goede elektrakeuring vaak ai verplicht, maar ook zonder die verplichting is dat een must. Voer deze keuring uit met zoveel mogelijk gebruikers, zodat overbelasting van onderdelen met een thermische camera kan worden opgemerkt. Een bevestigingsschroef op een kabel hoeft maar iets minder vast aangedraaid te zijn en er kan al oververhitting ontstaan. Een knik in een kabel kan kabelbreuk geven. Een totale breuk zorgt voor storing van de installatie; bij een gedeeltelijke breuk functioneert alles nog wel maar kan de kabel heel heet worden waardoor brand kan ontstaan. 
Ook voor de andere brandoorzaken zijn voorzorgsmaatregelen te nemen. Een aerosolverstuiver in een schakelkast of acculader dooft een beginnend vuur, zodat een brand zich niet ontwikkelt en de schade beperkt blijft. Rust alle trekkers uit met een massaschakelaar en gebruik deze ook. Kortsluiting in het elektrisch circuit wil ook nogal eens brand veroorzaken. Na gebruik de massaschakelaar uitschakelen voorkomt brand met dit als oorzaak. 

Lassen en slijpen zijn ook regelmatig veroorzakers van brand. Voer deze werkzaamheden alleen uit in een goede en veilige werkplaats. Houd deze goed opgeruimd en voorkom dat bijvoorbeeld brandbaar afval vlam kan vatten door een vonk. Zorg dat je blusmiddelen bij de hand hebt en scherm brandbare delen van het gebouw goed af. Voer na het beëindigen van het lassen en slijpen een controleronde uit. Loop niet direct weg van de plaats waar de werkzaamheden werden 1 uitgevoerd, ergens kan nog iets liggen smeulen wat een half uur later in lichterlaaie kan staan. 

Huisvesting

Brandveiligheid blijft vaak beperkt tot een financiële afweging. Preventiemaatregelen worden afgewogen tegen het risico en de kosten hiervan mogen niet de pan uit rijzen. Op een heel ander niveau moet naar brandveiligheid worden gekeken als er sprake is van het huisvesten van medewerkers. Een verblijf voor werknemers moet zo veilig zijn dat bij een eventuele brand dodelijke slachtoffers worden voorkomen. Wettelijke eisen aan brandscheidingen, brandalarmering, bezettingsgraad en breedtes van vluchtroutes moeten worden nageleefd. De eisen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de veiligheid van deze werknemers. Soms is afwijken van de officiële regels verstandig m.b.t. de alarmering, mits de gemeente of brandweer hiermee akkoord gaat. Als een brandmeldinstallatie met doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) vereist is, stemt de brandweer er vaak mee in dat deze vervangen wordt door een telefoonkiezer met doormelding naar de eigenaar. De ondernemer is in de regel dichtbij, kan snel detecteren of er sprake is van loos alarm, kan acuut mensen evacueren en mogelijk starten met blussen. Als de eigenaar en 1 à 2 personen als achtervang de telefoon niet aannemen, wordt uiteraard alsnog het alarmnummer gebeld.

Verzekeren

Je hoopt dat een brandverzekering nooit hoeft uit te keren omdat je behoed blijft voor brand. Maar als er toch sprake is van brand, moet de afgesloten polis wel goed zijn. Niet alleen de directe schade moet gedekt zijn, maar ook de gevolgschade, opruimschade, omzetschade en eventueel schade aan eigendommen van derden. Voor de herbouwwaarde moet een goede indexatie zijn opgenomen, zodat de herbouw ook betaald kan worden uit de uitkering van de verzekering.

Dit artikel verscheen in november in vakblad De Fruitteelt.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden