Voorschot basis- en vergroeningsbetaling vóór 1 juli

Publicatiedatum: 18 juni 2021

Voor agrarische bedrijven die uitbetaling van betalingsrechten aanvragen in de Gecombineerde opgave, kan er tot en met 30 juni 2021 een voorschot aangevraagd worden via mijn.rvo.nl voor de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie.

In juli 2021 wordt het voorschotbedrag van € 300 per betalingsrecht uitbetaald. Hiervoor zijn de oppervlakte landbouwgrond die in de Gecombineerde opgave is opgegeven en de geregistreerde betalingsrechten op 15 mei 2021 bepalend.

Berekening voorschot

De laagste waarde wordt met € 300 vermenigvuldigd. Wanneer een bedrijf meer betalingsrechten dan landbouwgrond heeft, is het aantal hectares subsidiabele landbouwgrond doorslaggevend. Het aangevraagde voorschot wordt alleen uitgekeerd wanneer het bedrag € 400 of hoger is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het voorschot, dient een bedrijf aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • het bedrijf dient betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond te hebben;

  • de uitbetaling van betalingsrechten moet zijn aangevraagd in de Gecombineerde opgave;

  • het bedrijf heeft recht op een voorschotbedrag van minimaal € 400;

  • het bedrijf heeft in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan De-minimissteun GLB ontvangen. Heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heeft u geen recht op het voorschot. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Voorschot basis- en vergroeningsbetaling of heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Neem contact op met onze adviseurs.

 

Groen licht voor verhogen subsidie behoud grasland

Op 15 juli opent de subsidie behoud grasland voor landbouwbedrijven die gebruikmaken van derogatie. De eerste kamer heeft ingestemd met een verhoging van...

Lees verder

Nieuwe stap gezet voor de toepassing van RENURE, invoering per 2025 nog mogelijk

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belangrijke updates gedeeld over de voortgang van het...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden