Zes melkveehouders maken dorp energieneutraal

Publicatiedatum: 02 april 2024

Zes melkveehouders uit Noord-Deurningen hebben de krachten gebundeld om biogas te winnen uit koeienmest, een innovatieve stap naar duurzame energieproductie. Door middel van vergisters op hun boerderijen wordt jaarlijks het equivalent van 1 miljoen m3 aardgas geproduceerd, genoeg om ongeveer 900 huishoudens van energie te voorzien. Het mooie is dat deze productie plaatsvindt terwijl de koeien gedurende de zomerdagen gewoon 6 tot 8 uur lang in de wei staan.

Deze initiatieven zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de lokale gemeenschap. Erik, eigenaar van Erve Kuiper, vertelt over de samenwerking binnen de coöperatie die meerdere boeren in de regio omvat. Het idee ontstond met als doel om het nabijgelegen dorp energieneutraal te maken, en met succes: sinds kort is het dorp volledig energieneutraal dankzij deze inspanningen.

Stalaanpassingen

“Naast de bouw van een vergister op het erf, vereist het effectief functioneren van een vergister ook aanpassingen aan de stal”, benoemt Jarco Brand, projectleider Bouw bij DLV Advies. Zo werd bij Erve Kuiper bijvoorbeeld de traditionele roostervloer vervangen door een dichte vloer met mestschuiven en stortbakken om de mest dagvers in de vergister te kunnen laten lopen.

Kwaliteit van digestaat

Bij dit melkveebedrijf en vijf andere melkveebedrijven in de buurt, wordt de mest elk uur de stal uit geschoven. Daarmee wordt een forse reductie van de ammoniakemissie gerealiseerd. De mest gaat vervolgens naar een monomestvergister die Twents biogas produceert. Het biogas gaat rechtstreeks naar lokale afnemers. De melkveehouder is lovend over de kwaliteit van het digestaat. “Ook kunstmestvervanging behoort tot de mogelijkheden. Het is een van de voorbeelden die laat zien dat er mogelijkheden zijn voor emissiereductie op het boerenerf waarbij ook andere doelen gediend worden én er perspectief is voor de ondernemer”, aldus Erik.

Biogas

Het proces van biogaswinning begint op het boerenerf, waar de mest van de koeien wordt gebruikt als grondstof voor de vergisters. Deze vergisters, zoals die van Hans Roeleveld van circulair melkveebedrijf Hasman, zijn aangepast aan de behoeften van de boerderij. Dit bedrijf is een van de zes initiatiefnemers. Op zijn boerderij wordt ook vaste mest verwerkt tot biogas, denk hierbij aan de vaste mest uit potstallen en restvoer. Bovendien is zijn vergister uitgerust met een mestscheider, waardoor de mest die hieruit komt een dunne en dikke fractie oplevert. Deze dikke fractie wordt onder andere gebruikt als ligbed voor de koeien.

Vervanging van kunstmest

“Het succes van deze initiatieven is te danken aan zowel de innovatieve aanpak van de boeren als de ondersteuning van lokale overheden”, zegt Erik Drost, projectleider Energie bij DLV Advies. “Zo zijn aanpassingen aan de stallen nodig om de vergisters effectief te laten functioneren en hebben de gemeente en de provincie waardevolle steun geboden gedurende het hele proces.”

“De voordelen strekken verder dan alleen energieproductie”, vult Jurian Lier zijn collega aan. “Het geproduceerde biogas wordt lokaal afgenomen door tuinbouwbedrijven en industrieën, terwijl het restant van het proces, het digestaat, waardevol is als meststof en zelfs kan dienen als vervanging voor kunstmest.” Jurian krijgt veel vragen over het toepassen van digestaat als bemesting. Hans Roeleveld geeft aan dat het bemesten met digestaat hem uitermate goed bevalt. Nadat er gras gewonnen is, worden de percelen bemest met zowel dikke als dunne fractie. Vervolgens kunnen de koeien 2 dagen later de percelen weer beweiden. Jurian: “Dit is dan ook een interessant onderwerp om te bespreken op een volgende bijeenkomst.”

Webinar Monomestvergister

Op 10 april a.s. van 19.30 tot 20.30 uur praten experts Erik Drost en Rick Kanters u bij over de mogelijkheden en uitdagingen omtrent monomestvergisting. Tijdens dit webinar krijgt u een goed beeld wat er komt kijken bij het plaatsen van een vergister op uw bedrijf en welke stappen hiervoor genomen moeten worden. Er is mogelijkheid tot het stellen van vragen. Deelname is gratis. Lees meer in dit artikel.

Video


Mede mogelijk gemaakt door

Dit artikel is geschreven in navolging van de bijeenkomst Integrale Mestverwaarding op 21 maart jl. Het project is mede mogelijk door steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 'Integrale mestverwaarding' wordt uitgevoerd mede met subdidie van het ministerie van EZK en het ministerie van LNV: Samen leren in projecten over duurzame landbouw.

 

 

 

Duurzame energie opwekken? Aanvragen SDE++ kan vanaf 10 september

De SDE++ 2024 is gepubliceerd. Met een budget van 11,5 miljard is er volop ondersteuning voor bedrijven die willen investeren in duurzame energieproductie....

Lees verder

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden