Aerius berekening bij evenementen

Het organiseren van een evenement brengt heel wat uitdagingen met zich mee, vooral wanneer het plaatsvindt in de nabijheid van een Natura 2000 gebied. Organisatoren moeten zich een weg banen door een complexe set regels en voldoen aan strenge voorschriften met betrekking tot stikstof. Waneer u een evenement organiseert binnen een straal van 25 km van een Natura 2000 gebied of als het evenement schade kan toebrengen aan beschermde dier- en plantensoorten, dan kan het verplicht zijn om een natuurvergunning aan te vragen of een AERIUS berekening uit te laten voeren. De gemeente kan u hierop wijzen tijdens de procedure. DLV Advies kan u hierin ondersteunen. 

Natuurvergunning bij evenementen in nabijheid Natura 2000 gebied

Voor activiteiten waarbij mogelijk natuurwaarden aangetast worden, geldt dat een vergunning nodig is op grond van de Natura 2000-activiteit uit de Omgevingswet. Uw evenement kan zorgen voor stikstofuitstoot (en daarmee dus stikstofneerslag) door bijvoorbeeld de verkeersbewegingen van de bezoekers, de uitstoot van stroomvoorzieningen (zoals een dieselaggregaat) en de aan- en afvoer van materialen.

Is er een Natura 2000 gebied binnen een straal van 25 km van uw evenement, dan kan de gemeente als voorwaarde stellen dat u een natuurvergunning aanvraagt. DLV Advies kan u hierin ondersteunen of de vergunning voor u aanvragen. 

AERIUS berekening

Voor het verkrijgen van een natuurvergunning is het essentieel om een AERIUS berekening uit te laten voeren. Hiermee wordt berekend wat de stikstofneerslag is in het beschermde gebied als gevolg van het evenement. Indien deze neerslag de door de overheid vastgestelde limiet overschrijdt, is een natuurvergunning vereist. Het kan dus best zijn dat de AERIUS berekening aantoont dat een vergunning niet nodig is. 

Advies over stikstofberekeningen

DLV Advies heeft de expertise in huis op het gebied van stikstofberekeningen. Krijgt u hiermee te maken, laat u dan vooraf goed voorlichten.

Wilt u een Aerius berekening uitvoeren?

Laat hieronder uw gegevens achter. Wilt u liever eerst meer informatie? Mail dan naar stikstofregelingen@dlvadvies.nl. Wanneer u het formulier invult nemen wij contact met u op voor de benodigde gegevens. Een Aerius berekening kost € 360.

* verplichte velden