IDS-subsidie

Subsidie-aanvraag niet volgens standaard procedure IDS.

Het verhaal

IDS-subsidieaanvraag  Het subsidieadviesteam van DLV Advies begeleidt subsidieaanvragen. Eén van de subsidieregelingen bij bouwen is de Investeringsregeling voor Integraal Duurzame Stallen (IDS) waarbij onder andere dierenwelzijn, ammoniakemissie ...
Lees verder

Foto's