IDS-subsidie

Subsidie-aanvraag niet volgens standaard procedure IDS.

IDS-subsidieaanvraag 

Het subsidieadviesteam van DLV Advies begeleidt subsidieaanvragen. Eén van de subsidieregelingen bij bouwen is de Investeringsregeling voor Integraal Duurzame Stallen (IDS) waarbij onder andere dierenwelzijn, ammoniakemissie  en  duurzame  energie belangrijke punten zijn. Bij aanvragen van DLV Advies wordt gemiddeld is 50% goedgekeurd, terwijl in totaal gemiddeld slechts 10% van alle aanvragen wordt goedgekeurd. Een van de procedures die tot een goed eind gebracht zijn is die van Groot Koerkamp.

Maximale inzet, maximaal resultaat

Adviseur Giske Warringa van DLV Advies: “Bij de stal van Groot  Koerkamp  verliep  de  subsidie-aanvraag niet volgens de standaard procedure. Hij wilde een ‘vrije keuze stal’ bouwen, waarbij de koe de keuze heeft tussen een ligplaats in de ligbox of in het stro en per koe is er meer dan 1 ligplaats beschikbaar. Dit nieuwe stalsysteem paste niet in de beoordelingssystematiek  van  de  subsidieregeling. De aanvraag werd afgekeurd, ook het bezwaar werd afgekeurd. De stal werd beoordeeld als ligboxenstal en het strogedeelte  werd  buiten  beschouwing  gelaten. De  redenering  was  dat  twee  systemen  in de  stal  werden  toegepast  en  dan  telt  het systeem  waar  je  de  minste  IDS-punten scoort. Na de afkeuring zijn we in beroep gegaan bij het College van Beroep in Den Haag. In de tussentijd is met de bouw begonnen, zonder dat de ondernemer wist of hij de  subsidie  zou  krijgen.  In  die  periode hebben  we  vaak  overlegd  welke  keuzes konden worden uitgesteld of werden alternatieven  gekozen.  Gelukkig  lukte  het  ons om het college van Beroep te overtuigen dat het hier om een ander stalsysteem ging. De subsidie werd met terugwerkende kracht goedgekeurd.”

Pragmatische stal mét IDS

Wilfried Groot Koerkamp: “Je wilt gaan bouwen zodra je de vergunning hebt. Helaas paste het gekozen stalsysteem niet bij  het  systeem  van  beoordelen. Heel de bouw heb ik gedacht ‘ik weet nog niet of ik de subsidie krijg’. De kennis die bij DLV Advies in huis was, was bijzonder prettig en functioneel en heeft positief bijgedragen aan het verkrijgen van deze subsidie. Door de eerdere ervaringen en het aandragen van voorbeeldprojecten, is het me samen met DLV Advies gelukt om mijn nieuwe stal met behulp van IDS te realiseren. Ik ben blij met deze stal die pragmatisch is met iets meer luxe, zodat mijn dieren en ik het goed hebben.”