Dringend advies aan PAS-melders: neem het heft in eigen hand

Publicatiedatum: 14 mei 2022

PAS-melders kunnen beter het heft in eigen hand nemen en zelf de benodigde vergunning gaan aanvragen. Dat gaat waarschijnlijk sneller dan het legaliseringsprogramma van de overheid afwachten. Dat adviseert Jeroen van Boxmeer, adviseur Ruimtelijke Ordening bij DLV Advies.

PAS-melders zijn bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid van bijvoorbeeld een uitbreiding. Zij konden geen vergunning aanvragen, een melding volstond. Dat kon vanaf 2015. In 2019 zette de Raad van State een streep door de PAS. Hierdoor werd de juridische positie van de PAS-melders onduidelijk.

Legaliseringsprogramma

Het ministerie van Landbouw moet nu eerst zorgen voor de benodigde ruimte, voordat deze ondernemers verder kunnen door ontwikkelen. Daarvoor is een driejarig legaliseringsprogramma opgesteld, dat 28 februari in werking is getreden. “In theorie moeten alle 3.500 PAS-melders dus per 28 februari 2025 zijn gelegaliseerd. Maar we hebben als DLV Advies sterk onze twijfels of dat binnen die drie jaar gaat lukken”, zegt Jeroen. “We hebben de afgelopen jaren ervaren dat de maatregelen hiervoor geen stand houden in de rechtbank.” Zo is onlangs bepaald dat het effect van het verlagen van de maximumsnelheid op de snelweg naar 100 kilometer per uur, onvoldoende hard is onderbouwd. “De minister wilde eerst de stikstof die hiermee wordt bespaard deels inzetten voor de PAS-melders. Maar dat gaat nu niet door; die stikstofbesparing komt uitsluitend ten goede aan de natuur.”

Twijfel over de haalbaarheid

Minister Van der Wal heeft inmiddels een pakket maatregelen aangekondigd, waarvan de zogenoemde Lbv-regeling voor bedrijfsbeëindiging er één is. Dat pakket moet voor de PAS-melders 11 mol stikstofruimte per hectare per jaar opleveren. “Maar die stikstof mag pas worden uitgegeven nadat het hele Programma van Aanpak, inclusief de stoppersregeling, is uitgevoerd. Bovendien moet de uitgifte van de stikstof  zeer zorgvuldig worden onderbouwd door de provincies; er mag geen enkele wetenschappelijke twijfel over bestaan waarom deze stikstofruimte niet óók naar de natuur zou moeten gaan” merkt Jeroen hierbij op. En áls de PAS-melder dan eindelijk de verlangde vergunning krijgt, is het niet ondenkbaar dat die vervolgens nog door milieuorganisaties juridisch wordt aangevochten. Jeroen: “Het zou ons daarom zeer verbazen als het de minister gaat lukken om alle PAS-melders binnen drie jaar te legaliseren. Voor een deel misschien wel, maar niet voor allemaal.”

Op slot

Intussen zitten de PAS-bedrijven feitelijk op slot. Ze kunnen niet doorontwikkelen. En tegelijkertijd zetten milieuorganisaties via handhavingsverzoeken steeds meer juridische druk op de provincies. Als ondernemer loop je dus ook het risico dat de provincie op last van de rechter toch moet gaan handhaven. Jeroen: “Ons advies is daarom: wacht niet langer, maar neem het heft in eigen handen. Regel de benodigde vergunningen om te voorkomen dat je in de knel komt. En begin alsjeblieft op tijd.” Met alle maatregelen die nu op de sector afkomen, wordt de vergunningverlening er namelijk niet makkelijker op. “Je moet maar net een stopper in de buurt hebben zitten, als je stikstof nodig hebt. En het kan ook nog zo zijn dat alle maatregelen toch de stikstofneerslag op het nabijgelegen natuurgebied onvoldoende blijken te reduceren. Er zullen zeker bedrijfsontwikkelingen in de knel komen”, vreest hij. “Uitbreiding wordt gewoon steeds lastiger.”

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u advies over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact op met Jeroen van Boxmeer. Hij helpt graag om de antwoorden op uw vragen helder te krijgen.

 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar