Stoppersregeling Lbv bekendgemaakt

Publicatiedatum: 10 mei 2022

Melkvee-, pluimvee en varkenshouders krijgen 100% van de vervangingswaarde van hun stallen vergoed en 100% van de marktwaarde van de productierechten in een nieuwe stoppersregeling. Dat staat in de vandaag gepubliceerde conceptregeling van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).

De Lbv-regeling, een stoppersregeling die bedoeld is om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verlagen, staat open voor consultatie. Belanghebbenden kunnen hun reacties, ideeën of voorstellen delen met het ministerie van LNV tot 13 juni 2022.

Wanneer komt mijn bedrijf in aanmerking voor de Lbv-regeling?

 • U heeft een veehouderij met varkens, melkvee, kippen en/of kalkoenen en heeft de laatste drie jaar onafgebroken dieren gehouden. Bedrijven met vleeskalveren, -stieren of geiten komen niet in aanmerking.  
 • U heeft een geldige milieuvergunning en geen overtreding van de Meststoffenwet. 
 • De veehouderij heeft minimaal 50 mol stikstofdepositie per jaar op een overbelast Natura 2000-gebied. Deze depositie wordt bepaald op basis van het aantal dieren dat gemiddeld in 2021 op de locatie is gehouden. 

Er komt binnenkort een berekeningstool. De verwachting is dat het merendeel van de bedrijven aan deze drempelwaarde voldoet. Wilt u weten of uw bedrijf een uitstoot heeft van >50 mol/jaar op N2000-gebieden en in aanmerking komt voor deelname, dan maken wij deze berekening graag voor u. Laat uw gegevens hier achter en wij nemen contact met u op. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik mee wil doen aan de Lbv-regeling?

 • U moet ermee instemmen dat ten minste 80% van de in 2021 benutte productierechten, in het geval van varkens, kippen en/of kalkoenen en 95% in het geval van melkvee komt te vervallen.
 • U moet definitief stoppen met het houden van varkens, kippen, kalkoenen en melkvee op deze locatie en u mag ook niet op een andere locatie starten met een van deze diersoorten. Ook niet in een samenwerkingsverband. De locaties die u had op het moment van inschrijven en waarmee u niet meedoet aan deze regeling mag u wel behouden. 
 • U moet binnen zes maanden na beschikking een overeenkomst opsturen dat u mee wilt doen. 
 • U moet uw stallen binnen 28 maanden na sluiting van de overeenkomst slopen. Er kan een ontheffing worden aangevraagd als u de stallen voor een ander doel dan het houden van dieren met productierechten wilt gaan gebruiken. 
 • De bestemming van de locatie moet gewijzigd worden en de omgevingsvergunning milieu en natuurvergunning voor de locatie moet worden ingetrokken of aangepast zodat het niet langer is toegestaan op de locatie bedrijfsmatig landbouwhuisdieren te houden. 

Wat is mijn bedrijf waard in de Lbv-regeling?

Er is 270 miljoen beschikbaar voor de opkoop van melkveebedrijven, 115 miljoen voor de opkoop van pluimveebedrijven en 115 miljoen voor de opkoop van varkensbedrijven. Bij overschrijding van dit budget worden de aanvragen gerangschikt op basis van de kosten per mol depositie. 

De vergoeding voor deelnemers bestaat uit:

 • 100% van de productierechten.  
 • 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de gebouwen. Hierbij gaat het om de dierverblijven met productierechten. Voor loodsen, (mest)silo’s en dergelijke is geen vergoeding beschikbaar. 
 • Voor eventuele koop van gronden heeft de overheid recht van eerste onderhandeling.

Stel u heeft een melkveestal van 30 x 20 meter van 40 jaar oud, dan krijgt u hiervoor 600 m2 x een vervangingswaarde van € 167,6 / m2= € 100.560. Dezelfde stal van 20 jaar oud levert € 301.680 op.  
Een varkensstal van 1.000 m2 van 20 jaar oud is € 321.000 waard. Dit was in de eerdere Saneringsregeling varkenshouderij € 208.650. De overheid geeft al aan dat een volgende openstelling van de Srv per definitie minder interessant zal zijn dan deze Lbv-regeling. 

Wilt u weten wat uw stal waard is in de regeling vul dan onze rekentool in en ontvang direct de berekening.

Bereken wat mijn bedrijf waard is in de Lbv-regeling

Hoe ziet het tijdspad van de regeling eruit?

De internetconsultatie is opengesteld op 10 mei 2022 en sluit op 12 juni 2022. In de conceptregeling staan nog geen data vermeld waarop de regeling opengesteld wordt. Op basis van eerdere regelingen is de verwachting dat de regeling eind 2022 of begin 2023 opengesteld wordt. 

Hoe nu verder?

Bij een afweging om deel te nemen aan de regeling zijn er veel zaken rekening mee te houden. Onze specialisten kunnen u hierin ondersteunen. Heeft u vragen, stuur een mail naar stikstofregelingen@dlvadvies.nl. Liever een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.

Het nut van benchmarking in de varkenshouderij

In een sector waar de diversiteit toeneemt, wordt het voor ondernemers steeds uitdagender om de prestaties van hun bedrijven te evalueren. Het begrijpen...

Lees verder

Doelvoorschriften als aanjager voor vooruitgang

Van de varkenshouderij worden wonderen verwacht. In samenwerking met de bevoegde autoriteiten zijn stallen opgetrokken die een levensduur van 40 jaar hebben....

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?


De nieuwsbrief van DLV Advies wordt een keer per maand verstuurd met de meest interessante en actuele ontwikkelingen in de agrarische sector. Incidenteel kunt u nieuws en informatie ontvangen in een extra nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

* verplichte velden

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid