€ 2 miljoen voor courant melkveebedrijf in Lbv

Publicatiedatum: 08 september 2022

De waarde van het bedrijf in de Lbv speelt een belangrijke keuze in de afweging om wel of niet deel te nemen aan de regeling. Deelnemers krijgen 100% van de vervangingswaarde van hun stallen vergoed en 100% van de marktwaarde van de productierechten. 

De marktwaarde wordt kort voor de openstelling van de regeling bepaald, naar verwachting eind 2022. 

hou mij op de hoogte van de regelingen rondom bedrijfsbeëindiging

Waarde van een melkveebedrijf in de Lbv

Jannes Jansen, Lbv-specialist rundvee voor DLV Advies in het oosten van het land, heeft een rekenvoorbeeld gemaakt voor een bedrijf met 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee. “De laatste tijd schommelt de fosfaatrechtenprijs tussen de € 150 en € 160. In dit voorbeeld reken ik met € 155 per kg fosfaat.” De daadwerkelijke prijs wordt dus pas later vastgesteld.   

Het voorbeeldbedrijf bestaat uit:

  • 120 melkkoeien, gehuisvest in een stal van 500 m² uit 1990 en een stal van 750 m² uit 2012;

  • 35 pinken, gehuisvest in een stal uit 2012;

  • 30 kalveren, gehuisvest in een jongveestal van 500 m² uit 2003;

  • 6.200 fosfaatrechten benut in 2021.

Jannes licht de berekening toe: “De waarde van de stallen is vastgesteld op basis van KWIN-cijfers. Voor een melkveestal uit 1990 is de vervangingswaarde € 283,50/m², komt de stal uit 2012 dan is dit € 652,20/m². De totale waarde van de gebouwen in dit voorbeeld is € 881.600. Aan loodsen en dergelijke wordt geen waarde toegekend. Deze hoeven dan ook niet gesloopt te worden bij deelname aan de regeling. De totale opbrengst inclusief fosfaatrechten en verkoop van levende have komt in dit voorbeeld uit op ruim € 2 miljoen.”  

Lees meer over de Lbv regeling

Voorbeeldberekening waarde melkveebedrijf in Lbv

Melkveestal 1 (1990):   500 m² x € 283,50 =      € 141.750
Melkveestal 2 (2012): 750 m² x € 652,20 =     

€ 489.150

Jongveestal (2003):    500 m² x € 501,40 =      € 250.700
Totale waarde gebouwen                                 € 881.600
Fosfaatrechten (2021)   6.200 x € 155 =           € 961.000
Verkoop levende have                                        € 214.000
Totale opbrengsten   € 2.056.600

 

Bereken de waarde van uw stallen in de Lbv

Wilt u weten wat uw stallen waard zijn? Vul dan het bouwjaar en de oppervlakte van uw stallen in op de site. U krijgt de berekening van de waarde direct in uw mailbox.

Bereken de waarde van mijn stallen

 

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar