Lbv-regeling

Op 12 juni 2023 zijn de definitieve regelingen Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus gepubliceerd. Melkvee-, pluimvee en varkenshouders krijgen 100% van de op leeftijd van de stallen gebaseerde, gecorrigeerde vervangingswaarde vergoed en 100% van de marktwaarde van de productierechten. In de Lbv-plus is dit 120%. Wie deel wil nemen aan de Lbv-regeling moet met zijn bedrijf minimaal een bepaalde emissie op overbelaste Natura 2000-gebieden hebben. De hoogte van deze drempelwaarde verschilt per N2000-gebied. Voor de Lbv-plusregeling is de drempelwaarde 2500 mol/jaar op N2000-gebieden in een straal van 25 km rondom de bedrijfslocatie. Aanmelden voor Lbv(-plus)-regeling kan vanaf maandag 3 juli 2023. De aanmeldperiode van de Lbv sluit 1 december 2023. De einddatum van de Lbv plus is 5 april 2024. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Lbv of Lbv plusregeling dient u eveneens aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wat dit voor u als ondernemer betekent, leest u hier.