MDV-eisen 2016 intensieve veehouderij

Publicatiedatum: 24 december 2015

Stichting Milieu Keur (SMK) heeft de definitieve certificeringseisen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor het komende jaar bekendgemaakt. In dit artikel leest u de gevolgen voor de varkens- en pluimveehouderij. Lees hier wat de gevolgen zijn voor rundveebedrijven. 

Aanscherping ammoniakmaatlat pluimvee

In het nieuwe besluit huisvesting zijn de normen voor ammoniakemissie voor huisvestingsystemen bij pluimvee aangescherpt (zie tabel). Maatlat Duurzame Veehouderij stimuleert bovenwettelijke stallen. Daarom is de ammoniakmaatlat voor pluimvee aangescherpt. Hierdoor wordt het moeilijker voor pluimveehouders om aan de ammoniakmaatlat te voldoen.

 

Ammoniakemissie 2015

(in kg NH3)

Ammoniakemissie 2015
en vergunningaanvraag na 1-7-2015 

(in kg NH3)

Ammoniakemissie 2016

(in kg NH3)

Gespeende biggen 0.19   0.19
Guste en dragende zeugen 2.2   2.1
Kraamzeugen 2.5   2.5
Vleesvarkens 1.2   1.1
Leghennen 0.100 0.068 0.055
(groot) ouderdieren vleeskuikens     0.250
Opfok vleeskuikenouderdieren 0.187 0.187 0.180
Vleeskuikens 0.037 0.035 0.024

 

Voldoende emissiearme systemen varkenshouderij

De maximale ammoniakemissie voor de ammoniakmaatlat voor gespeende biggen is gelijk gebleven. Bij guste en dragende zeugen is de maximale ammoniakemissie voor een stalsysteem van 2,2, naar 2,1 kg NH3 per dierplaats per jaar verzwaard. Ook voor vleesvarkens geld een verzwaring van de ammoniakmaatlat van 1,2 naar 1,1 kg NH3. Dit heeft echter geen directe grote gevolgen. Er zijn namelijk voldoende emissiearme systemen die voldoen aan de ammoniakmaatlat.

Nieuwe keuzemaatregelen

In MDV 10 zijn een aantal keuzemaatregelen opgenomen. Deze zijn gericht op onder andere het verbeteren van de drinkkwaliteit bij varkens en pluimvee, het voorkomen van hittestress en het verminderen van fijn stof.
Daarnaast is een keuzemaatregel opgenomen voor een tijdelijke (opblaasbare) bij tussenwand bij kuikens. Deze wand bespaart energie in de opfokperiode. Met deze nieuwe maatregelen hebben varkens- en pluimveehouders meer en nieuwe mogelijkheden om punten te scoren voor de maatlat.

Verhoging brandveiligheidmaatlat

Het ambitieniveau voor brandveiligheid voor pluimvee en varkens is verhoogd. Bij varkens van 15 naar 20 en bij pluimvee van 15 naar 19 punten. De keuzemaatregelen om deze punten te behalen blijven gelijk, waardoor het moeilijker wordt om aan de brandveiligheidsmaatlat te voldoen.
 

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar