PAS is in strijd met Europese natuurwetgeving

Publicatiedatum: 29 mei 2019

De Raad van State heeft vandaag een einduitspraak gedaan met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daaruit blijkt dat de PAS onvoldoende onderbouwd is en in strijd is met Europese regels. Deze uitspraak is in overeenstemming met de door de milieugroepen aangespannen rechtszaak in 2016. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor nog lopende vergunningaanvragen en mogelijk voor de gedane PAS-meldingen.

De einduitspraak gaat over zes natuurvergunningen voor veehouderijen, die een beroep deden op de ontwikkelingsruimte van het PAS. Omdat het huidige PAS onvoldoende onderbouwd wordt, zet de Raad van State een streep door de vergunningen.

Weiden met vee en landbouwgrond bemesten

Daarnaast hadden milieugroepen ook bezwaar gemaakt tegen het feit dat in Nederland de gevolgen van weidegang en bemesten op de natuurgebieden niet inzichtelijk gemaakt zijn. Uit de tweede uitspraak volgt dat voor deze activiteiten een vergunning nodig kan zijn. Dit kan zeker gevolgen hebben voor melkveebedrijven met weidegang, omdat het geven van weidegang in een groot aantal gevallen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering. Veel bedrijven met een PAS-vergunning kunnen hier nu mee in de knel komen.

Het is de bedoeling van de Raad van State om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden over de natuurvergunningen voor veehouderijen. Meer nieuws hierover wordt verwacht in juni.

Wat betekent dit voor ondernemers?

De onherroepelijke verleende PAS-vergunningen blijven gewoon gelden. Ondernemers mogen gebruik blijven maken van deze vergunning. Zeer waarschijnlijk zullen alle nu nog lopende aanvragen aangepast moeten worden naar aanleiding van deze uitspraak. Melkveehouders die al gebouwd hebben, met toestemming op basis van een ingediende PAS-melding, ondervinden zeker gevolgen. Per bedrijf zal de situatie anders zijn en moet bekeken worden wat er op dit moment kan worden gedaan.

Advies

Voor een aantal aanvragen en uitbreidingsplannen zijn we in afwachting van wat er de komende maanden gaat gebeuren. Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met Jeroen van Boxmeer (regio Zuid), Erwin van Kessel (regio West), of Jos de Groot (regio Noord en Oost) van DLV Advies. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Het is aan te raden om hier met een specialist naar te kijken.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties