Provincies controleren onbenutte ruimte PAS

Publicatiedatum: 29 april 2019

Provincies controleren of veehouders de via de PAS vergunde bedrijfsuitbreiding binnen de gestelde termijn hebben gerealiseerd. Is dit niet het geval, dan kan de verstrekte ontwikkelruimte ingetrokken worden. De provincies Utrecht, Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland zijn al begonnen met het versturen van de brieven. De verwachting is dat Noord-Brabant snel volgt.

Vergunningen voor agrarische bedrijven rond natuurgebieden moeten aan strikte regels voldoen, die staan beschreven in de PAS. Bij het ingaan van de PAS op 1 juli 2015 hebben de provincies afgesproken dat activiteiten die vergund worden met toekenning van ammoniakruimte binnen twee jaar gerealiseerd moeten zijn. Als dat niet gebeurt, kunnen provincies de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk intrekken.

Voltooide activiteiten

Voor veehouderijbedrijven betekent het concreet dat binnen twee jaar na het ingaan van de NB-vergunning het volgende is gedaan:

  • De stal(uitbreiding) gereed moet zijn.
  • De in de vergunning voorgeschreven systemen (bijv. luchtwassers) geplaatst zijn en goed functioneren.
  • De in de vergunning opgenomen soort en aantallen dieren op structurele basis aanwezig zijn, waarbij de dieraantallen mogen afwijken met 10%.

Als de provincie bij een controle bij de veehouder bovenstaande situaties aantreft geeft het een akkoord af en blijft verdere actie uit. De toegekende ruimte is dan volledig benut.

Ruimte niet volledig benut

Alleen als de eerder toegekende ammoniakruimte niet volledig wordt benut, moet u actie ondernemen. “Met een plan van aanpak kunt u bij de provincie aangeven op welke termijn u alsnog de ontwikkelruimte gaat benutten. De provincie heeft een standaard realisatietermijn van een halfjaar ingesteld. Daarmee kunt u intrekking of wijziging van uw vergunning mogelijk voorkomen”, zegt Jeroen van Boxmeer, specialist Ruimtelijke Ordening bij  DLV Advies.

“Mocht dat in uw situatie geen oplossing zijn, dan kunnen we ook de vergunning (laten) aanpassen om alsnog aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Mocht het niet mogelijk zijn om de toegekende ammoniakruimte te benutten volgens de voorwaarden van de provincie, dan kan het zijn dat de provincie een procedure voor intrekking gaat starten. In dat geval is het verstandig om u zo goed mogelijk voor te bereiden hierop. Het kan in dat geval helpen om te zorgen dat het dossier zo goed mogelijk op orde is.”

Bewijslast verzamelen

De provincie vraagt in de brief om een aantal documenten die u moet voorleggen om te bewijzen dat u aan de voorwaarden van de vergunning voldoet. Van Boxmeer kan helpen bij het verzamelen van deze bewijslast voor de provincie.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende opties te overwegen. Daarom is het raadzaam om contact op te nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn in uw situatie om aan de voorwaarden van de vergunning te voldoen.

Een voorbeeld van hoe een brief van de provincie eruit kan zien, vindt u hier.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de juiste adviseur van uw regio.

Jeroen van Boxmeer (regio Zuid)
Tonny van Schaik (regio Oost)
Marian van den Berg (regio West)
Mark de Jong (regio Noord)

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuwsGerelateerde innovaties