Realisatie toekomstbestendige werkruimte na sloop

Publicatiedatum: 14 mei 2019

Na elf jaar hebben ze de stap gezet. Edwin van Rijn en Joyce Lamers van Fruitbedrijf van Rijn lieten de oude schuren annex bewaar-, koel- en opslagruimtes slopen en vervangen door nieuwbouw waarin onder meer een overdekte spuit-, spoel- en vulplaats is geïntegreerd. Toen Edwin en Joyce de boerderij aankochten, hebben ze met opzet niet geïnvesteerd in de opslag en andere gebouwen. Naar hun mening was er een structurele oplossing nodig voor de lappendeken van ruimtes. Ze namen elf jaar de tijd om hun wensen duidelijk in beeld te krijgen en te kunnen investeren in een toekomstbestendige werkruimte.

Kleine hokjes, ongelijke vloeren en lage deuren

Volgens Edwin bestond het bedrijfspand uit een aantal aan elkaar ‘geplakte’ ruimtes. “In de loop der jaren was er stukje bij beetje uitgebreid met als gevolg een geheel van kleine hokjes, ongelijke vloeren, lage deuren waar de machines niet door konden en kleine onbruikbare koelcellen. Bij de her- en verbouwingen was bovendien asbest gebruikt.” Edwin en Joyce trokken de conclusie dat alleen nieuwbouw aan hun wensen tegemoet zou komen.

Overall wilden ze een modern en licht gebouw met efficiënte werkruimtes. Specifieke wensen waren een opslagplaats voor leegfust, een werkplaats/machineberging en een ruime kantine. Een andere wens was te kunnen beschikken over een veilige en prettige accommodatie voor de tijdelijke huisvesting van seizoenswerkers. Om de uitvoer van de wensen te stroomlijnen en te coördineren, werd DLV Advies ingeschakeld. Toen Barry Akkerman, projectleider bouw open teelten, hoorde van de plannen raadde hij aan om ook een inpandige en overdekte spuit-, spoel- en vulplaats met aangrenzende opslag voor kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen mee te nemen in de bouwplannen. De reststromen van de plaats zouden dan in een aparte put opgevangen en afgevoerd kunnen worden zodat erfemissies van gewasbestrijdingsmiddelen, nutriënten en andere verontreinigingen naar het grond- en oppervlaktewater worden voorkomen.

Ontwerp, vergunningen en aanbesteding

De ontwerpsessies, het vergunningstraject en de aanbesteding zijn door Barry gedaan. Collega Ronald Tinholt, ook projectleider bouw open teelten, heeft de begeleiding tijdens de uitvoeringsfase op zich genomen. Daarnaast heeft DLV Advies de benodigde vergunningen en meldingen verzorgd en de subsidie voor de spuit-, spoel- en vulplaats aangevraagd bij het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (POP3). Toen de provincie Flevoland deze aanvraag toekende, kon aan alle wensen vorm gegeven worden.

Lees meer bij de klantervaring Realisatie toekomstbestendige werkruimte na sloop.

Hoe krijg je meer daglicht in bestaande varkensstal?

De eisen van het Beter Leven-keurmerk worden vanaf 1 januari 2025 aangescherpt, waaronder die voor daglicht. Bij nieuwbouw kun je hiermee rekening houden....

Lees verder

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar