Tweede gerichte opkoopregeling bekend

Publicatiedatum: 11 mei 2022

Veehouders die overwegen te stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor twee regelingen, de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de tweede ronde van de maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGA-2). Beide regelingen zijn op vrijwillige basis. Op 10 mei 2022 is de conceptversie van beide regelingen bekend gemaakt. Voor een uitgebreide toelichting op de Lbv klik hier.
In dit artikel een vergelijking tussen beide regelingen.

De piekbelastersregeling oftewel Maatregel Gerichte Opkoop (MGO) en Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (Lbv) zijn beide gericht op ondernemers met een bedrijf(slocatie) met een grote uitstoot op natuurgebieden. In dit artikel de belangrijkste verschillen tussen de regelingen op een rij. 

Verschillen Piekbelastersregeling (MGO) en de Lbv-regeling

Om stikstofemissie te reduceren heeft de overheid verschillende regelingen opgezet binnen de agrarische sector. Een deel is gericht op innovatie en een deel op stoppen en omschakelen. De piekbelastersregeling en de Lbv zijn beide gericht op stoppen (of in het geval van Lbv ook verplaatsen). Toch zijn er veel verschillen. De belangrijkste verschillen staan in onderstaande tabel. 

Stoppen en/of verplaatsen met financiële regeling

 

Piekbelastersregeling (MGO)

Lbv

Wie

Veehouderijen, ook zonder productierechten zoals:

 • Geitenhouderijen
 • Vleeskalverhouderijen

Veehouderijen met productierechten:

 • Melkveebedrijven
 • Varkensbedrijven
 • Pluimveebedrijven

 

Voorwaarden

Actieve bedrijven die

 • Een hoge depositie hebben op het nabijgelegen N2000-gebied. De drempelwaarde voor deelname is gebiedsspecifiek en zodanig bepaald dat per Natura 2000-gebied slechts 2% van de veehouderijlocaties (als piekbelasters) daaromheen in aanmerking komen.
 • Verplicht stoppen met veehouderij, wel mogelijk om elders vee te houden.

 

Actieve bedrijven die

 • ook de afgelopen 3 jaar actief zijn geweest
 • niet deelnemen aan een andere stoppersregeling
 • voldoen aan besluit huisvesting
 • minimaal 50 mol/jaar depositie op stikstofgevoelige N2000-gebieden
 • Verplicht stoppen met veehouderij-activiteiten op de locatie waarmee deelgenomen wordt aan de regeling. (Geen beroepsverbod).

Openstelling

Naar verwachting eind 2022.

Naar verwachting eind 2022.

Aanmelding

Provincie

RVO

Vergoeding

 • Taxatiewaarde, waarbij grond een optie is.
 • 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen en marktwaarde van de productierechten.
 • Grondverkoop is een optie

Budget

 • 483 miljoen euro
 • 1e tranche 2023 500 miljoen
 • 2e tranche 2024 250 miljoen
 • Bij overtekening van de regeling rangschikking op kosten/mol.


Wanneer je als bedrijf aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet kan het slim zijn om je voor beide in te schrijven. Adviseur Marco Hol zegt hierover: “Dit geeft je langer de tijd om te beslissen. Je kunt van beide regelingen dan het financiële voorstel afwachten en op basis daarvan je besluit nemen. Bovendien zijn er geen kosten verbonden aan het inschrijven zelf, dus dat geeft geen belemmering.”

Hoe nu verder?

Bij een afweging om deel te nemen aan de regeling(en) zijn er veel zaken rekening mee te houden. Onze specialisten kunnen u hierin ondersteunen. Heeft u vragen, stuur een mail naar stikstofregelingen@dlvadvies.nl. Liever een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.

Slim ontdooien

Op de verdamperlamellen in een koelcel ontstaat na verloop van tijd een laagje ijs. Dat komt doordat gekoelde lucht minder vocht kan bevatten, waardoor...

Lees verder

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Marco Hol

Adviseur Financieel Management & Schade Expertise
06 26 51 86 86
Stuur e-mail
Meer over Marco