Vergunningverlening emissiearme vloeren op slot

Publicatiedatum: 12 september 2022

De Raad van State vindt dat er te veel onzekerheid is over de emissiebeperking van twee emissiearme vloeren in rundveestallen. Daardoor is het niet mogelijk om op basis van deze systemen een natuurvergunning te verkrijgen. Of deze uitspraak gevolgen heeft buiten de melkveehouderij, zal moeten blijken.

Volgens Jan de Groot, adviseur ROM bij DLV Advies, heeft de uitspraak van de Raad van State zeker gevolgen voor melkveehouders die een aanvraag hebben gedaan voor een emissiearme vloer. "Alle melkveehouders die zo'n aanvraag hebben lopen, leven nu in onzekerheid. De provincies hebben inmiddels afgesproken vooralsnog een pas op de plaats te maken bij vergunningverlening waarbij sprake is van emissiearme vloeren voor melkrundveehouderijen. Hopelijk komt er snel duidelijkheid hoe het verder moet.” 

Erkenning lastig

Voor innovatieve systemen die in ontwikkeling zijn, vreest Jan dat het moeilijk gaat worden om een erkenning te krijgen. "De commissie die nieuwe systemen beoordeelt, zal voorzichtig zijn bij het toekennen van een emissiefactor." Hoe de uitspraak van de Raad van State gaat uitpakken voor varkens- en pluimveehouders, is een grote vraag. "Het moet niet zo zijn dat veehouders die in goed vertrouwen investeren in een systeem dat de overheid op een lijst heeft gezet in de problemen komen, doordat het door een rechter wordt afgeschoten", reageert voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

Luchtwassers

Voor varkenshouders verwacht Jan overigens niet dat luchtwassers hetzelfde te wachten staat als emissiearme vloeren. "De combiwasser zat een tijd in het verdomhoekje. Maar met een goede dimensionering, bewaking en bijsturing van de zuurgraad in het systeem haalt dit systeem 85 % ammoniakreductie", weet hij. "Door de datalogging in het systeem kunnen varkenshouders het zelf goed bewaken. Doen ze het niet, dan weten ze dat ze een boete kan krijgen. Rechtbanken hebben bezwaren tegen de ammoniakreductie van luchtwassers tot nu toe niet gegrond verklaard", stelt de adviseur.

Werkelijk meten emissie

Voor alle emissiearme systemen moet het volgens Jan toe naar het gebruik van sensoren en data vastleggen. Ook Kees de Jong ziet dit als enige goede oplossing: "We moeten zo snel mogelijk naar echt meten van de uitstoot toe. Dan weet je waar je aan toe bent en krijg je een vergunning die niet meer onderuit kan worden gehaald." Met sensoren en datalogging komen systemen van dagontmesting, vergisting en ammoniak strippen voor rundvee-, varkens- en kalverbedrijven in beeld. De emissiearme vloer in de rundveestal is de eerste stap. Samen met vergisten en ammoniak strippen zijn dan hoge reducties van ammoniak en broeikasgassen haalbaar. Jan: "Met dataloggen van de hoeveelheid stikstof die erin gaat en hoeveel je eruit haalt kun je de reductie hardmaken. Het bedrijf krijgt dan een doelvoorschrift voor een maximale uitstoot van ammoniak."

Dit artikel is in aangepaste vorm overgenomen van nieuweoogst.nl 

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

De heropbouw van Takii

Drie jaar geleden werd Takii, een bekend zaadveredelingsbedrijf, getroffen door een verwoestende brand die het pand volledig in de as legde. In de nasleep...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar