Vloerkeuze bepalend bij MDV

Publicatiedatum: 30 november 2016

Als de meerkosten beperkt zijn, is de keuze voor Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) snel gemaakt. Het loont fiscaal niet om daar bovenop nog meer geld te investeren in welzijn en milieu.

Uit de Monitor Integraal Duurzame Stallen 2016 (peildatum 1 januari) blijkt dat 19,5 procent van de runderen in Nederland is gehuisvest in integraal duurzaam gebouwde stallen. Inmiddels valt 7,6 procent van de Nederlandse rundveestallen in die categorie. Een uitsplitsing naar rundveecategorie is er niet. En dus is onduidelijk hoeveel van deze integraal duurzame stallen voor melkvee zijn. Maar het is aannemelijk dat een relatief groot deel van de Integraal Duurzame Vrijloopstallen voor melkvee is. 1.419 rundveestallen hadden op 1 januari een MDV-certificaat.

Bouwen volgens de MDV

Toch wordt niet elke nieuwe melkveestal gebouwd volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij, blijkt uit een belronde van het vakblad Veehouderij Techniek langs een aantal stalontwerpers. Tot 2016 voldeed 70 tot 80 procent van de nieuwe, vrijstaande melkveestallen aan de MDV. Nu is het iets minder, temeer omdat de MDV-eisen per 1 januari 2016 zijn aangescherpt. Met nog maar drie vloeren of een luchtwasser kom je in aanmerking voor gunstige fiscale regelingen. Wie een stal zonder kelder of met een dichte vloer bouwt kan de maatlat vergeten, tenzij een luchtwasser geïnstalleerd wordt. In die zin kun je stellen dat de keuze voor de vloer erg bepalend is. Dat het voordeel van fiscale regelingen aanzienlijk kan zijn, is duidelijk (zie ook het rekenvoorbeeld bij het originele artikel zoals geplaatst in de Veehouderij Techniek van 30 november 2016). Kijken we naar de Plusstal met een prijzige emissiearme vloer en de stal in de eenvoudigste MDV-uitvoering, dan is het liquiditeitsvoordeel de moeite waard. Dat komt door het afschrijven van de stal tot een bodemwaarde van 10 procent in plaats van 50. De MIA zorgt voor een forse investeringsaftrek. Als er verrekenbare winst is, is de MDV direct interessant. Anders kan met toekomstige winst (negen jaar vooruit) verrekend worden.

Kostenverschil is gering

De meerprijs voor de MDV is in het voorbeeld geraamd op 80 euro per koeplaats, ofwel 12.000 euro voor 150 plaatsen. In het voorbeeld gaan we er niet vanuit dat de extra investeringen resulteren in meer rendement. Dat het kostenverschil tussen wel of geen MDV gering is, blijkt uit een rekenvoorbeeld van DLV Advies. Voor een stal voor 79 koeien raamt DLV Advies de extra kosten op 6.000 euro. Het fiscale voordeel kan in dit voorbeeld echter oplopen tot bijna 89.000 euro bij een belastingdruk van 36,5 procent. In deze rekensom houdt DLV Advies er rekening mee dat het maximale bedrag van 5.000 euro per koeplaats in aanmerking komt voor de fiscale regelingen. Daarvoor moeten tien extra punten worden behaald op de maatlat. Joan van den Heuvel, projectleider Bouw Rundvee bij DLV Advies, laat weten dat de meerprijs boven de emissiearme vloer in zijn algemeenheid tussen 5.000 en 15.000 euro ligt inclusief de advies- en certificeringskosten. Het verschil in een betaalbare en prijzige emissiearme vloer is circa 30 euro per vierkante meter extra. In het rekenvoorbeeld rekenen we het fiscale voordeel door als per plaats 50 euro meer wordt geïnvesteerd voor extra punten en waardoor dus een groter bedrag per plaats meedingt voor de fiscale regelingen.

Loont het op korte of lange termijn?

Zonder rendementsverhoging wordt duidelijk dat meer investeren op lange termijn fiscaal niet loont. Op korte termijn loont het als er verrekenbare winst is. Kiezen voor meer dan de maatlat verlangt, is dus alleen interessant als het leidt tot een hoger rendement. Geen twee stallen en geen twee bedrijven zijn gelijk. Daarom zijn de rekenvoorbeelden terug te vinden als invulformulieren op Veehouderijtechniek.nl. Daarin zijn onder meer de investering per dierplaats, het aantal plaatsen, het rentepercentage en de WOZ-waarde van de nieuwe stal in te vullen.

De nieuwe MDV wordt nog voor het einde van dit jaar gepubliceerd. Neem voor meer informatie hierover contact op met Joan van den Heuvel via j.vandenheuvel@dlvadvies.nl of 06 26 54 23 98.

Belang van vroegtijdige quickscan flora en fauna bij Lbv-aanvragen

Nu de positieve beschikkingen voor ondernemers, die zich hebben aangemeld voor de Lbv-plus regeling, zijn ontvangen, worden gesprekken met de gemeente...

Lees verder

Vaste mest uitgangspunt bij nieuwe ligboxenstal familie De Jong

Familie De Jong in Vlist is sterk voorstander van vaste mest; dat voedt het bodemleven en is goed voor de weidevogels. Toen zij van de grupstal overgingen...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt DLV Advies gebruik van cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken in ons Privacybeleid