Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij

Publicatiedatum: 14 september 2015

Het nieuwe besluit huisvesting zorgt voor veranderingen binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij. De inwerkingtreding kan consequenties hebben voor u als veehouder. Het is raadzaam tijden een MDV-check te doen hiervoor.

11 september is de jaarlijkse hoorzitting geweest over de veranderingen binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Tijdens de hoorzitting is gesproken over het nieuwe besluit huisvesting en de conceptwijzigingen voor 2016. De inwerkingtreding van het nieuwe besluit huisvesting op 1 juli raakt indirect het ambitieniveau van ammoniak binnen de MDV. De normen zullen hierop aangepast worden.  

Omdat er binnen het nieuwe besluit huisvesting geen nieuw onderscheid meer wordt gemaakt tussen opstallen en weidegang voor melkvee wordt er gezocht naar een nieuwe borging voor de weidegangpunten. Voor bedrijven die na 1 juli een omgevingsvergunning hebben aangevraagd of een milieumelding hebben gedaan kan dit een probleem gaan vormen. Het is nog onduidelijk hoe dit opgelost gaat worden. DLV denkt hierin mee.

De belangrijkste wijziging voor de maatlat van 2016 is het verhogen van het ambitieniveau van de ammoniak maatlat. Daarnaast zal de maatlat op een aantal onderdelen verder genuanceerd gaan worden. DLV houd deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Zit u in een vergunningsfase en wilt u graag weten wat bovenstaande ontwikkelingen voor u betekenen? Dan is het raadzaam om tijdig een MDV-check te doen. U heeft dan nog voldoende tijd om een aanvraag voor 2015 of juist voor 2016 voor te bereiden. 

Mocht u vragen hebben over de Maatlat Duurzame Veehouderij en wat dit voor uw bedrijf betekent? 

Neem dan contact op met: Joan van den Heuvel (melkvee) of Jan Pijnenburg (varkens en overige sectoren) 

Open dag Akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd 13 juli a.s.

Bij akkerbouwbedrijf VOF Schoonderwoerd is recent de bouw van een opslagloods afgerond. Centraal staat het drogen en bewaren van pootaardappelen, het sorteren...

Lees verder

Vijf jaar onzekerheid: PAS-Melders nog steeds in de knel

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat de PAS-melders in de illegaliteit terechtkwamen na de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Sindsdien...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar