Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen over bouw en bouwprojecten.

24 januari 2024

Piekbelasters: de alternatieven voor saneren

Bij de aankondiging van de Aanpak Piekbelasting heeft de Minister aangekondigd dat piekbelasters naast...

24 januari 2024

Nieuwe Omgevingswet is een risico voor economische ontwikkeling

De nieuwe Omgevingswet moet het voor gemeenten makkelijker maken om economische bedrijfsontwikkeling...

24 januari 2024

Piekbelasters zonder grond: saneren de enige optie?

Voor intensieve veehouders die weinig tot geen grond bezitten, blijken de mogelijkheden beperkt. Saneren...

17 januari 2024

Nut van staloptimalisatie voor klauwgezondheid

Om preventieve acties te kunnen ondernemen, is het van belang om risicofactoren van klauwaandoeningen...

10 januari 2024

Stikstofregelgeving bij evenementen

Een groot muziektheaterfestival in of vlakbij de natuur organiseren is tegenwoordig bepaald geen sinecure....

22 december 2023

Kabinet wil 1.5 miljard euro extra voor Lbv, nu Brussel nog

Het demissionaire kabinet wil bijna 1,5 miljard euro extra reserveren voor de stoppersregelingen Lbv...

05 december 2023

Plannen voor privéstal groeien uit tot luxe trainingsaccommodatie

In het Limburgse Meijel verrijst Utopia Equestrian Estate, een super-de-luxe trainingsaccommodatie voor...

27 november 2023

Anticiperen op NVWA-naleefmeting bij varkenshouderijen

Hoe is het gesteld met het dierenwelzijn bij varkenshouderijen? Dat wil de NVWA beter in beeld krijgen....

25 november 2023

Budget varkenshouders in stoppersregeling Lbv ontoereikend

Er zijn meer varkenshouders die willen deelnemen aan de opkoopregeling Lbv dan mogelijk is met het budget...

24 november 2023

Water, voeding en staloptimalisatie: sleutel tot hoge melkproductie

Het besef dat er maar liefst 4 liter drinkwater nodig is voor de productie van 1 liter melk benadrukt...

16 november 2023

Extra mestput voor meer vaste mest

Biologisch melkveehouder Mattias Verhoef uit Brandwijk wilde graag meer doen met vaste mest, maar de...

31 oktober 2023

Meedoen aan de saneringsregeling: Hoe zit het met het woonhuis?

Stel je doet als veehouder mee aan de Lbv- of Lbv+-saneringsregeling. Kun je dan blijven wonen in het...