Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen over bouw en bouwprojecten.

29 september 2015

Stalontwerp bepalend

Mest is het nieuwe quotum. Met name fosfaat is het stuur van de overheid. Gebruiksnormen worden steeds...

25 september 2015

MER-traject steeds vaker verplicht

Veel grote bedrijfsontwikkelingen passen niet binnen het bestaande bestemmingsplan. De gemeente kan dan...

23 september 2015

Besparen op aankoop stalinrichting

Bij nieuwbouw van rundveestallen wordt veel aandacht besteed aan het gebouw zelf, echter bepaalt ook...

14 september 2015

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij

Het nieuwe besluit huisvesting zorgt voor veranderingen binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij. De inwerkingtreding...

01 juli 2015

Extra eisen bij PAS

Per 1 juli is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden.  Dit heeft met name gevolgen...

01 juli 2015

Bouw moet af binnen 15 maanden

Volgens nieuwe besluit huisvesting moeten nieuwe melkveestallen emissiearm gebouwd moeten worden.   ...