Nieuws

Hier vindt u de laatste ontwikkelingen over bouw en bouwprojecten.

17 december 2015

Wel grootschalig, niet massief

550 koeien op één bedrijf in een open landschap, dat heet al gauw megastal. Op de Dairy...

15 december 2015

Open dag kistenbewaring Mts. Koenraadt - Heerink

Vrijdag 8 januari van 13:00 tot 19:00 uur organiseert DLV Advies een open dag bij het akkerbouwbedrijf...

12 december 2015

LED in dierenverblijf

LED-verlichting in dierverblijven vervangt langzaam de oude TL-buizen. Het regelmatig vervangen van deze...

12 december 2015

De stal als leverancier juiste meststof

Bij het ontwerpen van een melkveestal wordt vaak gedacht en geredeneerd vanuit het perspectief van het...

09 december 2015

Bewust richting toekomst

In het Zuid-Limburgse heuvellandschap is het melkveebedrijf van de familie Conjarts uniek in zijn soort....

09 december 2015

Nieuwe asbestsubsidie 2016

Voor het verwijderen van asbest is vanaf januari €4,50 per vierkante meter subsidie beschikbaar....

08 december 2015

Van varkens naar tuinen

Dat het hoveniersbedrijf in het Brabantse Volkel voorheen een varkensbedrijf was, is alleen nog van de...

01 december 2015

Op tijd met nieuwbouwplannen

Plannen voor de bouw van een nieuwe bewaarloods worden vaak na de laatste oogstperiode, in het najaar,...

27 november 2015

Kistenbewaring met groter brandcompartiment

Kistenbewaringen moeten (brand)veilig maar tegelijkertijd ook praktisch zijn. Sinds er nieuwe NEN-normen...

26 november 2015

Meer bouwen met minder milieuruimte

Met het inperken van geur- en geluidshinder rondom de ontwikkelingslocatie van Twilmij werden mogelijkheden...

23 november 2015

Verantwoorde bewaring levert energiebesparing

Duurzaam bouwen voor open teelten gaat vooral over het thema energie. Hier is volgens Barry Akkerman,...

22 november 2015

Open dag melkveebedrijf Snel

DLV Advies organiseert een open dag op 10 december op het melkveebedrijf van de familie Snel op de Kappeweg...