Kleine windmolens interessant

Publicatiedatum: 13 april 2018

Boeren mogen in verschillende gemeenten op hun eigen bouwblok een kleine windmolen bouwen. Melkveehouders, als voorbeeld, hebben vaak een elektriciteitsverbruik van circa 60.000 kWh, afhankelijk van het aantal koeien en de eventuele extra activiteiten rondom het bedrijf. Doordat het verbruik over het hele jaar is verspreid en alle apparatuur niet gelijktijdig aanstaat, hoeft de hoofdzekering van de netbeheerder niet zo hoog afgezekerd te zijn, meestal rond de 3x50A. Het kan voor deze melkveehouders interessant zijn om een windmolen aan te schaffen. Het zorgt namelijk voor een gelijkmatige opwekking van energie zonder de huidige hoofdzekering te verzwaren. 

Voldoende wind

Een windmolen heeft financieel alleen zin als er in het gebied voldoende wind staat: een gemiddelde windsnelheid van zeven meter of meer per seconde.   
Wil je investeren in een windmolen? Stijn Haarhuis, adviseur duurzame energie legt uit wat je dan kan doen. "Investeer er dan in ieder geval in één die aan alle wettelijke eisen voldoet. Dan gaat het met name om het voldoen aan de bestaande normen: ontwerp en testen, milieu, netaansluiting en prestatie, certificering, EMC-richtlijnen en machinerichtlijnen. Door de net opkomende markt van kleinere windmolens zijn er leveranciers die de windmolens goedkoop kunnen aanbieden, waardoor de kans bestaat dat deze niet voldoen aan alle wet- en regelgeving."

"Naar schatting staan er in Nederland momenteel meer dan 150 kleine windmolens, vooral bij melkveehouders die zo hun energiekosten drukken. De moderne windmolens hebben een gemiddelde ashoogte van 15 meter. Met een capaciteit van 30.000 kWh kosten ze ongeveer € 40.000 inclusief aansluiting op de meterkast. Voor het vergunningen- en bouwtraject staat een periode  van circa zes maanden. Bij een gemiddelde windsnelheid van zeven meter per seconde kan een haalbaar rendement van vier tot zes procent van de investering behaald worden. Dat is inclusief een SDE-subsidie. Zonder de SDE-vergoeding zal de terugverdientijd boven de tien jaar liggen. Voor agrariërs is het dan ook van belang om SDE aan te vragen om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Het belangrijkste voordeel zit in het verminderen van de te betalen energiebelasting van de afgenomen energie, dat kan dankzij intern salderen."

Vervallen intern salderen verandert de markt

"Als de regering in 2023 beslist dat het intern salderen komt te vervallen dan betaal je voor de afname van het net en krijg je een vergoeding  voor de teruglevering. Maar de vraag naar windmolens zal vele malen groter worden, zodra het intern salderen wordt afgeschaft door de overheid", constateert Stijn. "Intern salderen geldt alleen voor kleinzakelijke gebruikers, waar de regering beslist of het intern salderen vervalt in 2023. Over de elektriciteit die de ondernemer voor eigen gebruik aanwendt hoeft hij geen belasting te betalen. Dan gaat het om ruwweg elf cent per kWh voor de eerste 10.000 kWh. Voor het leveren aan het elektriciteitsnet krijgt de ondernemer bij de meest recente toekenningsronde in maart tussen de 2,2 en 4,1 cent netto SDE per kWh afhankelijk van de windsnelheid. Voorwaarde om een molen te mogen plaatsen is dat de gemeente meewerkt. Lang niet overal is dat het geval."

Als het intern salderen in 2023 komt te vervallen zal de markt mee veranderen. Het opslaan van energie in accu’s of en het begeleiden van de energie naar de apparaten die het nodig hebben of van te voren kunnen gebruiken wordt interessanter. Denk hierbij aan het verwarmen van een voorraadvat om een ruimte mee te verwarmen of voor warm tapwater.

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar