Optimale lichtaanpak voor varkens

Publicatiedatum: 07 september 2017

Licht is nog vaak een onderbelicht onderwerp in de varkenshouderij. Veel varkens zitten op de minimale hoeveelheid licht die qua duur en sterkte wettelijk verplicht is. De verlichting bestaat veelal uit TL-licht. Uit onderzoek in de humane sector uitgevoerd door Rofianda  blijkt dat licht grote effecten heeft op de gezondheid en gesteldheid van de mens. Daarbij maakt het soort verlichting (intensiteit, lichtspectrum, duur) veel uit. Door HAS Hogeschool is in opdracht van Rofianda een oriënterend onderzoek uitgevoerd bij varkens waaruit een positief effect van LED-verlichting blijkt op het gedrag en de stress bij varkens (significant lagere cortisol van LED verlichting ten opzichte van standaard TL-verlichting en tendens tot minder staartbijten). 

Productieverbetering mogelijk door toepassing LED-verlichting?

DLV Advies, de WUR, Rofianda en Hotraco Agri werken samen aan een project waarbij onderzocht wordt of er productieverbetering mogelijk is door de toepassing van LED-verlichting in varkenstallen. Er wordt voornamelijk gekeken of de toepassing van meer licht effect heeft. Hiervoor vinden er proeven plaats bij VIC Sterksel. 

Het doel van het onderzoek richt zich op het vaststellen van het optimum van LED-licht voor wat betreft de intensiteit, het lichtspectrum en de lichtduur voor het welbevinden van het varken enerzijds en economie voor de varkenshouder anderzijds. Het perspectief is een verbeterd welzijn van het varken en lagere energiekosten.

Behoefte varkens lichtregime

Met het project komt kennis beschikbaar voor de varkenspraktijk over de intrinsieke behoefte van varkens aan lichtregime (spectrum, duur, intensiteit van het licht) en komen cijfers beschikbaar van de effecten van lichtsystemen die hierop inspelen bij dieren die in stallen gehouden worden. Ondernemers kunnen hier richting de toekomst rekening mee houden en kunnen bij renovatie van hun varkensbedrijf met betrekking tot het vervangen of aanpassen van licht een weloverwogen keuze maken. De keuze kan variëren van een andere tijdsduur of een andere type lamp (kleur, LED) tot een totale nieuwe lichtaanpak (positie licht, spectrum, tijdsduur). Door het opleveren van een optimale  ‘lichtaanpak’ wordt uitgegaan van en ingespeeld op het dier in tegenstelling tot bestaande systemen, waarbij de wettelijke eis (8 uur per dag 40 lux) leidend is. Dit draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de varkenssector in de toekomst. 

Koelen met zonkracht

Door de mechanische koeling aan te zetten als de zonnepanelen energie opwekken, kunnen de bewaarkosten flink omlaag. Telers die de mechanische koeling...

Lees verder

Monomestvergisting met groen gas: lucratief of een brug te ver

Agrarische ondernemers staan voor de uitdaging om hun CO₂-uitstoot te verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project ‘Klimaat...

Lees verder

Meer nieuws

Onze adviseurs staan
voor u klaar